Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   muzejní okénko

Tatíčkova láska k cikánce
Jak syn – architekt pomstil svou matku

Brno 24. března. – jsp. – 16. ledna seděla v jednom kadeřnickém salonu na brněnském předměstí mladší ještě a dost hezká cikánka a dávala si česat vlasy. Tu vešel do salonu krásy pán. Byl to 35letý místní architekt a stavitel, a bratr majitele kadeřnictví.

Jak cikánka uzřela příchozího, živě se ptala, jestli to není pan stavitel. Byl to, jak víme. Ale tu se již cikánka a architekt dostali do nadějné hádky. Kdo nevěděl nic o pozadí hádky, tázal se jistě v údivu, co mohou mít stavitel a cikánka spolu sporného… Ale měli. V hádce se dostali až na dvůr, kde kontraverse nabyla větších a hlučnějších rozměrů. Pan stavitel prý udeřil cikánku do obličeje, až jí naskočila pod okem boule veliká jako ořech a také ji, prý, srazil k zemi.
Cikánka šla na policii a cestou si opatřila lékařské vysvědčení. Pak pohnala pana architekta před okresní trestní soud na Cejlu, který ho odsoudil k peněžitému trestu 1000 K, nebo na 10 dní do vězení, a to nepodmíněně. Zároveň uplatnila své materiální nároky: tisíc korun aby jí architekt položil na bolest a zaplatil třicet korun za lékařské vysvědčení.
Pan stavitel trest nepřijal a podal odvolání, kterým se v pondělí zabýval kraj. odvolací soud za předsednictví s. r. dr. Hrušky.
Soudní dvůr přečetl jeho odvolání, z kterého jsme se dozvěděli, proč se stavitel a cikánka hádali a bili. Cikánkapsal architektmá prý na něho zlost, protože on, architekt, brání jejímu poměru s jeho otcem. Ona má prý s jeho otcem známost a kvůli tomu bylo už v rodině mnoho nepříjemností a matka je nešťastná. Cikánka sama, prý, ho vyhledala, aby si „to s ním vyřídila,“ protože brání tatíčkově lásce… Rozzuřila se prý, a vzala na něho, stavitele, hrábě. On ji pak jen odstrčil. I když ji snad způsobil zranění, tedy úmyslně to určitě nechtěl učinit. Dvacet facek ji rozhodně a na žádný pád nedal, naopak, ona na něho křičela: Vy lumpe, vy nás budete špehovat? … atd.
Odvolací senát rozhodl takto: Stavitelovu odvolání do viny sice nevyhověl, ale vyhověl mu co do trestu, který mu snížil na pokutu v částce 200 K, a to ještě podmíněně na rok. Pan stavitel k jednání nepřišel, cikánka však ano.

Moravské slovo, č. 71, 1941

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál