Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Klaus odmítl tvrzení o diskriminaci Romů

LONDÝN/PRAHA (red) – Prezident Václav Klaus 11. listopadu v televizi BBC World v programu Hardtalk odpovídal na otázky týkající se Evropy, Romů, vztahů Čechů s Němci a vývozu zbraní. Na celém světě si diváci mohli vyslechnout řadu kontroverzních odpovědí, v nichž také kategoricky odmítl kritiku postavení Romů v ČR.

Klaus dokonce zpochybnil zprávu britského parlamentu, která upozorňuje na přetrvávající diskriminaci romské populace. Moderátor Tim Sebastian s odkazem na zprávy z Londýna a Bruselu od Evropské komise nejprve Klausovi připomněl, že Romové stále čelí diskriminaci a vyčlenění z většinové společnosti. „To je takový nesmysl a hloupost, že na to ani nebudu reagovat,“ odpověděl Klaus. Sebastian oponoval tím, že to říká zpráva britského parlamentu a také posudek Evropské komise, kterou podpořil například George Sörös (americký milionář, který založil univerzitu v Budapešti a podporuje nevládní organizace ve střední Evropě). „Kdo? Sörös není můj guru...“ poznamenal Václav Klaus a dodal svůj pohled na romskou otázku. „Situace Romů u nás i v mnoha jiných zemích, i západních, byla vždy problematická. To, že začátek svobody, volného trhu, dostal část romské populace do složitější situace, je ale jiný příběh,“ řekl Klaus.
Romská migrace, kterou pocítili i Britové, byla podle Klause způsobena mimo jiné i tím, že do České republiky začali přicházet dělníci z okolních zemí a tak ubyla pracovní příležitost pro Romy. Klaus pak ještě dodal, že nevěří, že dokument britského parlamentu skutečně říká to, co mu tlumočil Sebastian. „Vždy jsem měl důvěru v kvalitu britského parlamentu a toto ji trochu podrývá,“ poznamenal. Pokud například někdo není obeznámen se situací Romů v ČR, pak si z pořadu odnesl jen jeden zásadní poznatek: jejich situace se zhoršila poté, co je z trhu práce vytlačili Slováci a Ukrajinci.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál