Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Místo poradců mají poradenská centra

Dvě nově vzniklá Poradenská informační centra při sdružení Romano Jasnica, která zahájila činnost 1. října, podpořil finančně Krajský úřad Ústeckého kraje. Romano Jasnica je občanské sdružení zaměřené na využití volného času dětí a v Ústí nad Labem vzniklo už v roce 1999.

„Loni se zrušily okresní úřady a s nimi též romští poradci, kteří se věnovali romské problematice. Jejich funkce byla převedena na kancelář primátora v podobě asistenta pro národnostní menšiny, který se teď zabývá všemi minoritami. Lidé však byli zvyklí, že v případě potřeby zašli za romským poradcem, protože jim vždycky poradil. Poradce však není, a tak jsme se rozhodli otevřít poradenské informační centrum,“ vysvětlil projektový manažer a vedoucí centra Martin Cichý, který získal zkušenosti z podobných projektů ve sdružení Athinganoi.
Poradenské informační centrum sdružení Romano Jasnica sídlí v problematických lokalitách Ústecka. Mojžířské centrum se nachází v prostorách sdružení Jekhetane (partnera obou poradenských center) a nabízí pomoc v oblasti Neštěmic, Mojžíře a Krásného Března. V Trmicích slouží místním občanům, ale také obyvatelům z Předlic a centra Ústí nad Labem. Smyslem této služby je poskytovaní informací veřejnosti ze sociální problematiky, pracovně právních vztahů, bydlení a rodinného života. V každém poradenském centru budou dva terénní pracovníci placení Úřadem práce v Ústí nad Labem v rámci obecně prospěšných prací. Romům nabídnou služby poradenského informačního centra prostřednictví letáčků. „V každém centru je navíc administrativní pracovník, který má přístup na internet, a může konzultovat vzniklé problémy se supervizorem – Občanskou právní poradnou v Děčíně,“ dodal Martin Cichý.
Sociální terénní pracovníci absolvovali stáže a školení v oblasti sociálního poradenství a terénní práce u Úřadu města Trmice, Úřadu městského obvodu v Neštěmicích a na sociálním odboru magistrátu. Poradenská informační centra využívají hodně děti, které si tam chodí psát domácí úkoly. Posluchači z ústecké univerzity je přicházejí doučovat a tráví s nimi volný čas.
„Protože centrum funguje teprve měsíc, nelze jeho činnost zatím dost dobře hodnotit. Ale už se nám podařilo vyřešit několik případů hlavně neplatičů,“ říká Cichý, s tím, že se snaží se sociálním odborem vyjednat splátkový kalendář a prominutí penále.
Poradenské informační centrum začíná pomáhat při řešení problémů všech věkových kategorií na Ústecku, především však sociálně slabých skupin z romské komunity. Vyřizuje například žádosti o odškodnění válečných útrap lidem starších 60 let. „Pomáhali jsme zpracovat životopisy, zjišťovat údaje ze slovenských měst, kde žadatelé dříve žili,“ uzavřel Martin Cichý.

Pavel Hušek, Ústí nad Labem

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál