Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám

AD: Přerovští si pověsí Škromacha (na stěnu)
RH č. 19/2003

Jsem nucen touto cestou uvést na pravou míru zkreslené informace v komentáři šéfredaktora časopisu Ing. Karla Holomka Přerovští si pověsí Škromacha (na stěnu).
V první řadě chci uvést, že předmětný obraz nezakoupili přerovští Romové, nýbrž právnická osoba Sdružení romských podnikatelů a soukromníků v ČR.

Za druhé nevím, koho, pane šéfredaktore, míníte pod označením Pan Polhoš a spol. Vaše tvrzení se mi jeví jako hrubé vybočení z novinářské etiky, která v celém kontextu hraničí s porušením trestně právních norem ČR. Vítám objektivitu informací, přijímám kritiku a sebekritiku, kdy Vámi zamlžené informace servírované čtenářům a schovávané pod nejasným novinářským slangem, mě opětovně uvádějí v rozpaky. Nebo se snad obáváte věci konkretizovat a nazývat je pravými jmény? Sám víte, že jména subjektů, kterým je přidělována účelová dotace od MPSV ČR jsou veřejně každoročně dostupná na internetových stránkách MPSV ČR (www.mpsv.cz). Ze seznamu je zcela očividně zřejmé, že Sdružení romských podnikatelů a soukromníků v ČR není jediná právnická osoba, a to neprovádím selekci na romskou či neromskou příslušnost, která účelovou dotaci od MPSV ČR čerpá. V tomto ohledu bych byl mile překvapen, kdybyste někdy konkrétně informoval čtenáře třeba o výši a původu dotací, grantů a příspěvků, které pobírá Vaše redakce či právnické osoby spřízněné s Vaší osobou a nevybízel se prostřednictvím titulního upozorňujícího článku Muzeum romské kultury trápí nedostatek peněz (RH č. 35). Objektivně raději informujte čtenáře o tom, proč se setkávají Vaše žádosti o účelovou podporu na MPSV ČR s odmítnutím.
Pane inženýre, vážím si Vašich celospolečenských aktivit a dosavadní vynaložené práce, ale Vaše výroky směřované na moji osobu v souvislosti „se zakázkami přidělenými mi ministerstvem“ mě urážejí a Vás pohoršují. I když neuvádíte, které ministerstvo mělo být vůči mně tak štědré a mělo mi přidělit zakázky, ujišťuji Vás, že nikdy jsem nedostal od žádného resortu žádnou zakázku. Ani se neshodnu s Vámi na tom, že je Vám jedno, kde Sdružení romských podnikatelů a soukromníků v ČR peníze na nákup obrazu pana ministra Ing. Zdeňka Škromacha získalo. Sdělím Vám to jako ostatním médiím. Byl to sponzoring od právnické osoby.
Na závěr musím konstatovat pouze jedno, na článek se dívám osobně s patřičným nadhledem, a je mi jedno, zda se od Vás či Vašeho listu po revizi zveřejněných dezinformací dočkám veřejné omluvy.

Milan Polhoš,
Sdružení romských podnikatelů a soukromníků v ČR

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál