Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jaká je legislativa a trestní právo v jiných zemích

Nizozemci myslí i na muže – pachatele

V Nizozemsku existuje dva roky organizace De Waag, která se zabývá násilnými muži. V případě, že dojde k domácímu násilí, má pachatel dvě možnosti: buď se jít dobrovolně „léčit“, nebo je policie začne trestně stíhat v případě, že „léčení“ odmítnou. A pokud se pachatel své zodpovědnosti vyhýbá a neodpovídá na druhou výzvu organizace, policie s ním zahájí trestní stíhání. Většina mužů proto výzvy uposlechne a jde se léčit. Někteří mají rovněž zájem na tom, aby se obnovil vztah s jejich partnerkou. Jiní chtějí mít výhodnější pozici v trestním řízení, nechtějí být trestně stíháni, snaží se získat děti do své péče.

Organizace s muži pracuje tak, aby pochopili, jaké důsledky má jejich chování, uvědomili si, čeho se dopustili a přijali svou zodpovědnost. Pachatelé jsou málokdy vnitřně motivováni ke změně, a proto se musí nastartovat vnější „bič“. K práci s mužem organizace někdy přizve i ženu, aby mohli pracovat na obnovení vztahu. To samozřejmě nelze uplatňovat v případech brutálního násilí. Nizozemská společnost se pokouší pomáhat i násilným mužům. Na rozdíl od ČR se snaží pracovat na společném vztahu muže a ženy. V zemi si uvědomili, že tím, že se postižená dostane z násilného prostředí, násilí neskončí. Muž si totiž může najít další partnerku, kterou pak mlátí stejně. Postižená žena si může najít podobně agresivního partnera a vše se opakuje. Je potřeba ukončit násilí, ne vztah. I když děti nejsou bity, jsou přesto považovány za oběti domácího násilí.

Rakouská policie může vykázat muže z bytu
V zemi existuje zákon, který stanovuje, že když policie přijede k násilnému aktu, má pravomoc násilného muže vykázat bez souhlasu ženy na 10 dní z bytu. Žena pak má čas řešit právní věci a dokonce může požádat o prodloužení doby, kdy má muž zákaz vstupu do domácnosti. Může rovněž požádat o rozvod či o žádost a svěření dětí do své péče. V Rakousku fungují soudy rychleji, žena se může daleko rychleji rozvézt.

Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál