Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Peníze od Komunitní nadace putují na tři desítky projektů národnostních menšin

ÚSTÍ NAD LABEM – V otevřeném výběrovém řízení Komunitní nadace Ústí nad Labem bylo finančně podpořeno 30 projektů. Sedm z nich je zaměřeno na problematiku národnostních menšin žijících na Ústecku, Děčínsku, Litoměřicku a Teplicku. Občanským sdružením, která se snaží integrovat například Romy, Ukrajince, Afričany či Rusy, bylo přiděleno 250 000 Kč.

Mezi podpořenými nevládními organizacemi je například občanské sdružení Oberig, které se snaží o vytvoření kulturního zázemí především pro občany ze zemí bývalého Sovětského svazu. Oberig (tj. ochránce lidskosti) usiluje o udržení a rozvíjení vědomí národní identity a jejich sbližování s Čechy i ostatními národnostmi.
Kulturní svaz Jekhetane hodlá přidělených 45 000 Kč využít na zajištění projektu Uč se a uč. „Naším cílem je vzdělávat vedoucí dětských a mládežnických kolektivů a aktivisty, kteří pracují v místech se silnou koncentrací romských rodin. Chceme je vést ve vzdělávání a kvalitního vyplnění volného času,“ řekl předseda Jekhetane Jindřich Šrejber. Občanské sdružení Poradna pro integraci získalo 40 000 korun; využití najdou při pořádání tradičních večerů, jež umožňují příslušníkům menšin navzájem se setkávat a poznávat své kultury. Další občanské sdružení, Amare Krupka, získalo 32 000 Kč na projekt Rozvoj romské komunity. Amare se zabývá všestranným rozvojem aktivit romských občanů z Krupky u Teplic, hodlá přispět ke snížení nebo odstranění sociálněekonomických i společenských problémů u jednotlivců, kteří se do projektu zapojí.
Mezi podpořenými organizacemi vévodí občanské sdružení RAMI se sídlem v Matiční ulici v Ústí nad Labem. RAMI chce intenzivněji zapojit romské děti do hudebního souboru s názvem Romská 14. V současné době se soubor připravuje na natáčení v Českém rozhlase a chce vydat hudební nahrávku.

Pavel Hušek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál