Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Diskuse s Mirkem Topolánkem

Jednou z možností, jak ovlivnit nepříznivé dění v samosprávách vůči sociálně slabým a jejich vylučování ze středů měst, je diskuse se šéfy politických stran. Otázka zní, jak může a jestli vůbec může politická strana, která má své zastupitele, starosty, hejtmany ve městech a regionech nějak toto dění ovlivňovat. Je to jistě otázka na místě, když uvážíme, že vláda má tuto možnost velmi omezenou poté, co reforma státní správy selhala.

Proto romští představitelé oslovili šéfy všech politických stran k diskusi na toto téma.
První reagoval senátor Topolánek, předseda ODS. Diskuse se odvíjela ve věcném duchu. S překvapením přijal od romských představitelů konkrétní sdělení, že existují přece jen cesty, které mohou znamenat jisté zlepšení situace. Zlepšení, které odpovídá zákonným prostředkům a je humánnější a perspektivnější než způsoby, které zatím mnozí starostové preferují. Byl seznámen s expertizou MPSV a nálezem ombudsmana o situaci ve Slaném o naprosto evidentních pochybeních starosty tohoto města.
Připustil, že státotvorná strana, jakou nepochybně ODS je, musí přijímat i postupy nepříjemné a snažit se přesvědčovat společnost o této nutnosti a užitečnosti na rozdíl od populistických programů, které zatím mnozí její členové (starostové) přijímají za potlesku občanů. Programů vedoucích do zkázy a stupňujících se potíží, které neprospějí nikomu.
V tomto směru pan Topolánek přijal nabídku romských představitelů ke spolupráci v poskytnutí know how, které má zatím v jejich straně jen málokdo, jestli vůbec. Jestli se alespoň část podaří, nebude to vůbec málo.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál