Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   muzejní okénko

Tři příčiny smrti mladé cikánské matky.
(Krajský soud trestní v Praze.)

V druhé polovině září loňského roku asi ve tři čtvrti na sedm večer jelo po státní silnici směrem od Prahy k Táboru osobní auto, řízené Josefem Znamenáčkem, hotelierem z Tábora. Bylo již šero. Mezi osadami Babice a Křiváček přijíždělo proti němu s kopce nezjištěné auto, které bylo osvětleno a které Znamenáček velmi dobře viděl. Na silnici mezi oběma auty jel ve směru jízdy Znamenáčkova auta neosvětlený vůz tažený voly, který řídil rolník z Řehenic, Antonín Platil. Tohoto povozu Znamenáček nespatřil a teprve, když byl od něho vzdálen asi na šest metrů, zpozoroval překážku. Protože však jel rychlostí 50 km v hodině, nemohl již zataviti a proto strhl prudce své auto na stranu silnice, při čemž sice předjel neosvětlený povoz s voly bez nehody, ale při tomto neveselém tanci zachytil mladou ženu, která tam šla klidně se svým dítětem, vedouc ho za ruku. Děcko na štěstí se včas pustilo a uskočilo. Jeho matka byla však autem vlečena několik metrů a pak stržena jeho koly s jedenáctimetrového návrší do pole. Byla tak těžce zraněna, že svým zraněním vkrátku podlehla.

Znamenáček i Platil se octli před senátem soudního rady Homana, obžalováni státním zástupcem Drem Jelínkem ml. z přečinu proti bezpečnosti života. Znamenáček se hájil, že byl oslněn protijedoucím autem, Platil tvrdí, že jeho povoz byl ještě velmi dobře viditelný, neboť bylo teprve šero, a proto neuznal za vhodné svůj povoz osvětliti. Svědci však potvrdili, že byla již skorem úplná tma, takže povoz měl býti již osvětlen a o jízdě Znamenáčkově se vyjádřili jako o velmi prudké a neopatrné. V důsledku těchto výpovědí byli oba obžalovaní uznáni vinnými a odsouzeni do tuhého vězení na šest týdnů, oba pro svou dosavadní zachovalost podmíněně.

Venkov, 18. 11. 1937
Připravilo Muzeum romské kultury

V této rubrice uveřejňuje Muzeum romské kultury historické novinové články ze svých sbírek. Rok, ve kterém byl článek napsán, je uveden na konci příspěvku, stejně jako deník, v němž byl tehdy uveřejněn. Informace zde uvedené tedy nejsou v žádném případě aktuální, mohou být i neobjektivní a zkreslené.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál