Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Střet zájmů ve vydavatelství menšinových periodik?

Z veřejně přístupného záznamu z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ČR jsme se dověděli: členství vydavatelů národnostních menšinových periodik ve výběrové dotační komisi není vnímáno touto Radou jako střet zájmů. Důvod? Není dost lidí, kteří by mohli tu kterou menšinu zastupovat. Dozvídáme se, že pouze pět členů Rady hlasovalo proti, aniž bychom tušili, kolik členů hlasovalo pro.

Čtenářům našeho listu pro vysvětlení sdělujeme, že vydavatelé periodik hlasují o tom, kolik peněz dostanou na vydávání jejich periodika. Netýká se to romských periodik, protože nikdo z jejich vydavatelů v komisi není a nikdo by si to ani nedovolil. Je tam jiný nezávislý a nezainteresovaný zástupce romské menšiny.
Podivné, skandální, nebo normální?
Dovolujeme si připomenout podobnou záležitost z Rady státního fondu kinematografie, která rozdělovala podpory novým filmům. Milionové příspěvky získaly i dva projekty, na nichž se podílejí titíž lidé, kteří scénáře posuzují a peníze z fondu rozdělují. Tito lidé ale nebyli u posuzování „svých“ projektů a neúčastnili se hlasování. A bylo jim to trapné! Aspoň něco!
Nakonec ještě budou Romové udávat dobrý tón.

Karel Oswald

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál