Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Co dělají romské organizace, poradci a koordinátoři

V poslední době se stalo několik významných věcí, které měly pro Romy zvláštní význam. Rozsudek Okresního soudu v Jeseníku, vystěhování rodin ve Slaném, sestěhování rodin do kontejnerů v Kladně, zrušení státní dotace pro Amaro Gendalos (znamená ukončení jeho vydávání). To jsou jen některé. Na všechny události by měly reagovat především romské organizace, ale také romští poradci, koordinátoři a členové Rady vlády pro záležitosti romské komunity.

Situace v romských organizacích je velice zvláštní. Většina z nich musí dělat maximum pro to, aby zajistily podmínky pro existenci, kterou odvozují od realizace různých krátkodobých projektů. Ty jsou nejčastěji zaměřeny na vzdělávací aktivity, využití volného času pro děti a mládež nebo komunitní práci. Okruh témat a podporovaných činností je omezen podmínkami a kritérii, které stanovují poskytovatelé grantů a dotací. Nezávislá činnost romských organizací neexistuje, protože neexistují nezávislé zdroje. Romové nemají peníze, které by mohli investovat do činnosti svých organizací. To je jeden z největších vnitřních problémů Romů. Jenže již dnes je jasné, že pokud budou romské organizace chtít dále fungovat, musí si zajistit prostředky vlastními silami.
To znamená, že je třeba získat podporu od těch, pro které chtějí pracovat. Je to správné a velice potřebné. V praxi se ukáže, jak taková organizace skutečně pracuje, jaké postavení si mezi Romy vytvořila, jakou podporu a důvěru si získala. Romové sami ukáží, jak jsou na tom. Jestliže mají problémy, ať se postarají sami o jejich řešení. Jak? Tím, že se spojí, sjednotí své zájmy a dohodnou se na společném postupu. Přichází doba, kdy se bez toho neobejdeme. Romové bezpochyby zjistí, že do řešení svých záležitostí budou muset investovat mnoho sil, energie, času, iniciativy i peněz. Jistě, bezpečnost, právní ochranu, zajištění občanských, lidských, sociálních a kulturních práv musí garantovat stát, ale všichni víme, že jejich vymáhání a naplňování není snadné. Chcemeli, aby někdo za nás o tato práva bojoval, musíme se dohodnout, kdo to bude, jak to udělá a jak jej podpoříme a zaplatíme. To jsou naše vnitřní problémy, které musíme vyřešit sami.
V nové době by se mělo stát samozřejmostí, že členové romských organizací budou platit členské příspěvky, že místní romská komunita bude finančně podporovat činnost své místní organizace. Taková organizace zpětně naplňuje své poslání a stanovené cíle a také to, k čemu se zavázala vůči ostatním Romům. Dnes je situace taková, že romské organizace realizují své projekty, ale dění kolem téměř nevnímají. Romští poradci radí, koordinátoři koordinují, ale na řešení existujících problémů to velký vliv nemá.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál