Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Kladnoste thode le Romen te bešel andro buňki

Talam but Roma dikhle a ndre televizija so pes ačhiľa le Romenca Kladnoste. Odoj anglo Roma cindža o foros buňki u thodža len andre te bešel. Andre jekh buňka sava hi 16 m2 dživen the upreder deš manuša.

O Roma hine olestar bibachtale u nane len aver šanca te chudel aver bešiben. Pre aver sera andre televizija sikade o kher, kaj o Roma bešenas, u so ole khereha kerde. Sako ko dikhľa koda džungipen the meľaľipen ta peske mušindža te phenel – oda sas džungipen sar andro chľivos. Pal kada čačipen amen o Roma nadas duma. Kada avke sar te naelas čačipen, u sako džanas, kaj maškar amende hin fameľiji, save pes ľikeren nalačhes, u hin lenca bare problemi the maškar amende. Pre kale fameľiji nane metoda, so lenca te kerel. Jon nabajinen ňisostar – le čhavorendar, pestar. Lenca hin phari duma, u le gadžen hin baro zoralo argumentos koleha, kana sikaven o džungipen savo kajse fameliji keren kode kaj dživen. Džanav, kaj oda hin but phari buťi, u phares pes pal kada del duma. Kajča te pre kadi situacija maškar amende nadikhaha, nadaha pal late duma, ela amen savoren bare pharipena maškar amende, the le gadženca. Nekhgoreder hin koda, kaj andre kale fameľiji nane le manušen dzeka te dživel feder. Lenge hin jekh, kaj dživen andro meľalipen, kaj len nane so te thovel andre piri. Pre bari bibacht hin avke, kaj oda hin terne manuša, terne fameľiji, save imar nane kajse zamukle, sar sas varekana o Roma, sar avle pal e Slovensko. Prindžarav fameľiji, save hin terne manuša andro tranda berš. Hin len efta čhave, u jon dživen avke zamukle, sar varekana o Roma andro koľibi pre Slovensko. Le čhaven hin džuva andro šere, andro kher khandipen, meľaľipen u terni džuvli nadžanel te ľikerel poradkos kavke, sar kampel.
Kadi kritika thovav, bo oda čačipen, u našči keras avke, kaj kada nadikhaha. Bari bibacht hin kada, kaj kale fameľiji phiren andro herni, prekhelen savore love, prepijen savoro so len hin, u ňisostar nabajinen. Kavke sar dživen o phure, kavke paľis dživena the lengere čhavore, u kada paľis džala dijader andre aver generaciji. Akana avel o phučiben, so šaj kaleha keras amen korkore o Roma? Sar te pomožinas kale fameľijenge te dochudel pes andal lengereo nalačho dživipen? Pal kada amenge kampel te vakerel avke, sar vakeras the aver problemi, bo tel o penda berša so dživas pro Čechi kampel, kaj kada andal amaro dživipen te našľol. Kada vaš amenge ňiko našči kerel, kada mušinas te kerel amen korkore maškar peste. Te pre kada phandaha o jakha, ta oleha amenge napomožinaha. O dživipen hin pharo, u kavke peske les keras mek phreder.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál