Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  vzdělávací okénko

Dnes si řekneme, proč je druhý srpen památným dnem Romů a proč právě v Osvětimi, na místech tzv. cikánského rodinného tábora, se koná u zbudovaného památníku obětem romského holocaustu vzpomínkový akt.

Z tohoto tábora byli do konce července roku 1944 přesunuti všichni práce schopní muži, ženy a dospělejší chlapci do jiných koncentračních táborů. V táboře Auschwitz, jak se mu také říkalo, zůstali jen ženy, děti a starci. Všichni byli odtud v noci ze 2. na 3. srpna převáženi na jiné místo v Osvětimi do plynových komor a tam byli zplynováni – téměř tři tisíce lidí během této jediné noci.
Jen stěží si lze představit hrůzu a zoufalství, které museli prožívat, když poznali, že jdou na smrt. Věnujme jim tichou vzpomínku u vědomí, že nic takového se už nesmí opakovat.

(K.O.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál