Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Chování bulharských číšníků se dočká soudu

Evropské středisko pro práva Romů (ERRC) podalo 9. srpna žalobu na dvě restaurace v bulharském Blagoevgradu za to, že jejich personál odmítl obsloužit Romy. Jde o první případy svého druhu, jež bylo možné zahájit díky novým ustanovením vyplývajícím z bulharského antidiskriminačního zákona. Ten od 1. ledna 2004 umožňuje nevládním organizacím postoupit podobné případy bulharským soudům.

V průběhu prosince 2003 a února 2004 byly dvě soukromé restaurace usvědčeny prostřednictvím testu k prokázání rasové diskriminace z toho, že opakovaně odmítly obsloužit několik romských hostů. Při jedné příležitosti zašli zaměstnanci tak daleko, že otevřeně prohlásili, že mají striktní pokyny od vedoucího nevpouštět Romy. Pokud tak neučiní, dostanou od něj pokutu. Přestože poškození podali žalobu u místní samosprávy a policie, žádné šetření zatím nebylo zahájeno.
Tento druh diskriminace porušuje mnoho mezinárodních standardů, kupříkladu Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace, Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech či Evropskou úmluvu o lidských právech. ERRC hájí své klienty a zmíněné restaurace viní, že odmítly obsloužit konkrétní příslušníky romského etnika i romské etnikum v nejobecnějším slova smyslu.
V tomto jednání spatřuje očividné prvky přímé diskriminace na základě rasového původu. ERRC se bude snažit prokázat, že k diskriminaci došlo a bude požadovat, aby byl oběma restauracím uložen zákaz provádět nadále podobné praktiky. Protože jednání restauračního personálu mělo vliv na velký počet poškozených a jasně se dotýká veřejného zájmu, podle nového antidiskriminačního zákona nemusí ERRC (coby mezinárodní nevládní organizace) takové případy postoupit bulharským soudům pouze ve jménu jednotlivých žadatelů.

Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál