Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Platforma pro spolupráci

Praha – Čtyřicet delegátů romských organizací z ČR se sešlo 19. srpna v Praze k projednání koaliční dohody mezi Parlamentem Romů v ČR a Romským občanským sdružením – Grémiem romských regionálních představitelů. Koaliční dohoda dvou zastřešujících organizací mění dosavadní situaci uvnitř romského nevládního sektoru a vytváří platformu pro spolupráci romských organizací při realizaci programových cílů.

Podle informace parlamentního mluvčího Ondřeje Gini budou během dvou let spolupracující romské organizace vytvářet podmínky pro vznik samosprávy v romských komunitách, která bude vycházet ze zásad Romské charty. Základními východisky jsou při tom dokumenty International Romani Union a Roma National Congress. Vytvoření samosprávy je cesta k uspořádání vnitřních záležitostí romské národnostní menšiny a také uznání spoluodpovědnosti za její řešení.
K cílům programu patří aktivní účast spolupracujících organizací při realizaci vládní Koncepce romské integrace. Konkrétním krokem je realizace projektu Zjišťování lidských zdrojů v romských komunitách, který umožní získat kvalifikované informace o obsahu problémů s nimiž se Romové potýkají ve svém každodenním životě.
(og)

Pozn.: Tato zpráva nevyjadřuje názory redakce.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál