Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Umíme se domluvit při zábavě

Sobota 28. srpna patřila již druhým rokem setkání zdravotně postižených a příslušníků národnostních menšin žijících v Olomouckém kraji. Akci navštívili v hojném počtu Romové, Bulhaři, Bělorusi, Slováci, Rusové, Řekové, Ázerbajdžánci, Ukrajinci, Arabové a Vietnamci.

Na sluncem zalitém stadionu Atletického klubu Lokomotiva od ranních hodin soutěžili v různých sportovních disciplínách mezi sebou a s družstvy vozíčkářů, neslyšících a nevidomých i s úředníky olomouckého magistrátu, Krajského úřadu a Cizinecké policie. Všichni si navíc mohli vyzkoušet, jak je obtížné sportovat, když člověk nevidí. K úspěchu akce nepochybně přispěly vynikající pokrmy národních kuchyní, skvělé bulharské víno a rakija, které podával Bulharský kulturně osvětový klub Olomouc. Jeho předseda Božidar Bairov byl zároveň jedním z duchovních otců tohoto dne. Dalšími tahouny byla krajská romská koordinátorka Renáta Köttnerová, romská poradkyně olomouckého magistrátu Pavla Nachtmanová a neúnavná Eva Kacanu, paralympionička, která bude ČR za několik dnů reprezentovat v Aténách.
Součástí setkání byla kulturní vystoupení: temperamentní taneční dívčí skupina z Lipníka nad Bečvou, dívky a chlapci ze sdružení Caduceus, jejichž provedení latinskoamerických tanců bylo na vysoké úrovni. Zazpívali a zatančili chlapci z Domu dětí a mládeže v Hranicích, nadchl především pěvecký výkon Lukáše Siváka a skvělé taneční kreace romských hip-hoperů, brejkujících místy na hranicích akrobacie. Tradiční romské písně zahrála domácí skupina Jiřího Somsiho. Řecká obec ze Šumperka a Bulhaři z Olomouce předvedli národní tance. Lidové písně z Moravy zahrála cimbálová muzika. Vyvrcholením večera bylo vystoupení skupiny Natalika s písněmi z většiny zemí, jejichž zástupci se setkání zúčastnili. Tanečním parketem byl tartan běžecké dráhy. Pro děti byl po celý den připraven doprovodný program. Ceny a dárky pro vítěze soutěží připravili lidé v domovech důchodců, ústavech sociální péče a členové výtvarného spolku Hanák.
V malé kopané se na prvním místě (stejně jako loni) umístil Bulharský klub Olomouc, následovala AS Roma a družstvo olomouckého magistrátu. V šipkách mezi dětmi a dospělými zvítězily dívky z ÚSP Klíč. V petanque dvojic vyhráli hosté z Rady vlády pro národnostní menšiny, následoval ÚSP Klíč a Helpcentrum, třetí byl Svaz postižených civilizačními chorobami. V hodu do koše ve dvojicích bylo pořadí: Společenství Romů na Moravě, Spolek Trend vozíčkářů, Cizinecká policie Olomouc.
Olomoucké setkání lidí ze zdánlivě odlišných světů zcela naplnilo motto akce – Umíme se domluvit. Poděkování za to patří všem organizátorům, dobrovolníkům, účastníkům soutěží a sponzorům.

Text a foto: (mikro)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál