Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Nezaměstnaní Romové v Olomouci mají plnou podporu

Projekt Podporované zaměstnávání Romů v občanském sdružení SPOLU Olomouc, Agentura podporovaného zaměstnávání, chce, řečeno slovy naší pracovní konzultantky Magdaleny Mandatové, jít v ústrety Romům, poskytovat jim podporu při hledání pracovních míst na otevřeném trhu práce a při uplatnění se ve společnosti.

Pro tento projekt byla letos v březnu přijata do Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc na pozici pracovní konzultantky Romka Magdalena Mandatová. Velmi důležitým kritériem u výběrového řízení bylo porozumění romskému etniku, temperamentu, dobrá znalost romského jazyka. Magdalena Mandatová tyto předpoklady splňovala a později jsme se přesvědčili, že je dokáže uplatnit i v praxi. Stejně jako výborné komunikační schopnosti, sociální inteligenci a empatii.
Kromě ní věnují tomuto projektu menší či větší pracovní kapacitu téměř všichni další pracovníci agentury. Koordinátorkou projektu je autorka tohoto článku.
Věková kategorie cílové skupiny Romů, se kterou v projektu pracujeme, je 17 až 63 let. Zhruba v 10-20 procentech jde o lidi se zdravotním postižením (většinou v částečném invalidním důchodu).
Asi 90 procent je bez kvalifikace (zbytek OU, výjimečně SOU nebo SŠ) - pokoušíme se to mj. částečně řešit i rekvalifikačními kurzy, které zájemcům pomáháme vyřizovat na Úřadu práce v Olomouci.

Dotazníkové šetření
Během dubna jsme provedli v Olomouci a okolí rozsáhlé dotazníkové šetření na zaměstnanost a nezaměstnanost Romů. Konalo se na několika vytipovaných místech podle lokalit, nejčastěji osídlených Romy. Pomáhali nám při tom terénní sociální pracovníci (TSP) Magistrátu města Olomouce, Společenství Romů na Moravě a sdružení Caduceus. Výrazná byla pomoc PhDr. Renáty Köttnerové (uznávaná odbornice na romskou problematiku na Krajském úradě v Olomouci) a PhDr. Pavly Nachtmannové (poradkyně pro národnostní menšiny na Magistrátu města Olomouce). Dotazníkového šetření se zúčastnilo 356 Romů v produktivním věku. Výzkum nyní zpracovává doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc., podrobné výsledky by měly být v říjnu.
Prozatím jsou k dispozici předběžné výsledky. Z 356 romských respondentů bylo 150 žen a 206 mužů. 8,4 % nemá ukončené základní vzdělání; 71,1 % má ukončené základní vzdělání; 17,1 % má střední vzdělání bez maturity; 2,5 % má střední vzdělání s maturitou a 0,8 % má vzdělání vyšší odborné.
Rodinný stav: svobodný/á 35,7 %; ženatý/vdaná 37,9 %; rozvedený/á 7 %; žije s druhem 17,4 %.
V době dotazníkového šetření bylo 10,7 % tazatelů zaměstnaných a 89,3 % jich bylo bez práce.
Pracovní zkušenost má 58,7 % a 41,3 % je bez jakékoliv pracovní zkušenosti. Nezaměstnaní jsou většinou dlouhou dobu bez práce.
V dotazníkovém šetření se dále zjišťovaly např. životní hodnoty Romů, spokojenost v práci, představa o výši hrubé mzdy. Celou akci máme také zajímavě fotograficky zdokumentovanou.

Kde lidé nacházejí práci
Projekt Podporované zaměstnávání Romů běží již sedm měsíců. Zatím jsme pracovali přibližně s 46 lidmi a s 15 dalšími jsme se domluvili na potřebě podpory při hledání zaměstnání, u dalších osmi osob ověřujeme jejich zájem pracovat. Podařilo se najít pracovní uplatnění pro osm lidí: dva na místo stavebního dělníka, dva do rychlého občerstvení (příprava jídel, prodej, úklid), po jednom do menší soukromé kožedělné firmy (dělník-brašnář), do velké uklízecí firmy, do banky (pracovnice v archivu) a supermarketu (pokladní).

Z pohledu konzultantky Magdaleny Mandatové
Podobně jako jiní lidé bojují o své pracovní zařazení, je také mezi Romy hodně takových, kteří chtějí opravdu pracovat a snaží se o to. Od toho je tu tento projekt, abychom jim pomáhali a dopomohli k pracovnímu začlenění a získání sebejistoty, přehledu, kultivovanosti, vychování osobnosti. Bude jen a jen na nich, jak se k tomu postaví. Ochotně pracovat, plnit svoje pracovní povinnosti – flexibilitou, dochvilností, ochotou. Práce je živitelka a je třeba ji brát jako samozřejmost a povinnost.
Když jsme dělali dotazníkové šetření, chodili jsme po různých klubovnách, kde nám pomáhali terénní sociální pracovníci. Každý měl svůj rajón a dohlížel na to, aby zájemci vyplnili celý dotazník. Nebyl při tom žádný chaos, šlo to všechno pěkně po pořádku, lidé za námi přicházeli a vyplňovali. Motivovali jsme je malou pozorností: čokoládou a kávou. Otázky se týkaly: pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, rodinného stavu, dětí ve vlastní péči, zda pobírají plný nebo částečný invalidní důchod, jsou nezaměstnaní a jak dlouho, zda pracují… Ptali jsme se také na jejich zkušenosti z pracovního prostředí a na zkušenosti s nadřízenými. Zajímali jsme se, jak jsou spokojení ve svém životě, jaké životní hodnoty jsou pro ně důležité atd. Jedna z otázek se týkala finančních záležitostí: kolik by chtěli měsíčně vydělávat.
Potom jsme se dohodli, že uděláme setkání, kde každý řekne svůj názor. A tak se zrodil plán udělat pro Romy JOB-CLUB. Zatím jsme uspořádali dva. Zazněly tam živé a zajímavé rozhovory, i když se nejprve lidé ostýchali. Ale když jsme je povzbudili, aby řekli, co si myslí, rozpovídali se o nedostatečném zájmu zaměstnávat Romy. Také o tom, že by moc chtěli pracovat, ať už z finančních důvodů, nebo proto, aby se necítili nepotřební. Měli zdravé názory, hovořili rozumně, bylo vidět, že se najdou i takoví, kteří to s prací myslí upřímně.

Jana Tomášková,
koordinátorka projektu

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál