Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  muzejní okénko

Maďarští sedláci zapálili cikánský tábor

Čtyři životy za králíka
V maďarské obci Gonyi, poblíže rakouských hranic, se strhly ve středu v noci krvavé výtržnosti. Jeden sedlák zastřelil králíka a doma si ho pověsil na okno. Přes noc maso zmizelo. Okradený šel večer do cikánské čtvrti, aby pátral po zloději. Brzy ucítil vůni králičí pečeně. Vrátil se domů, ozbrojil se puškou, zavolal na pomoc všechny sousedy a táhli do cikánské čtvrti. Několik žen přineslo s sebou konve s petrolejem, kterým polévali cikánské chatrče. Cikánská čtvrť se změnila v několika minutách v jedinou obrovskou pochodeň. Mezi cikány nastala panika. Šílené ženy a křičící děti prchaly z hořících stavení. Sedláci na ně zahájili zuřivou palbu. Do vřavy se pojednou začaly mísit tklivé zvuky houslí. Skoro ve všech chatrčích začali cikáni hráti na housle, které byly jejich jedinou zbraní. Konečně přijeli ze sousedního města četníci, kteří sedláky rozehnali. Na spáleništi zůstalo mnoho raněných cikánů, mezi nimi ženy a děti. V nemocnici již čtyři zemřeli. Několik sedláků bylo zatčeno.

A-Zet č. 72,
26. 3. 1938

Připravilo Muzeum romské kultury
V této rubrice uveřejňuje Muzeum romské kultury historické novinové články ze svých sbírek. Rok, ve kterém byl článek napsán, je uveden na konci příspěvku, stejně jako deník, v němž byl tehdy uveřejněn. Informace zde uvedené tedy nejsou v žádném případě aktuální, mohou být i neobjektivní a zkreslené.


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál