Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Je současná ROI pro nás to pravé?

Šestý sjezd Romské občanské iniciativy, který se uskutečnil v únoru v Nymburku, významně poznamenal dnešní situaci této strany. Do kandidatury vstoupilo pět kandidátů, mezi nimi i Marek Herák, student Romské střední školy sociální v Kolíně. Jeho kritický projev překvapil drtivou většinu Romů v sále. Poté následoval výstup současného předsedy ROI Štefana Ličartovského, který tvrdě zkritizoval Herákův projev. Tím se významně snížila Herákova doposud velká šance stát se místopředsedou strany. To, že nebyl zvolen, není ani tak problém Marka Heráka, jako spíše strany samotné. Její vedení ani účastníci sjezdu nedali příležitost vzdělávajícímu se člověku patřícímu do naší komunity, který má snahu pro Romy něco rozumného udělat.

V současné ROI dostávají důležité funkce lidé, kteří nemají pro dané místo předpoklady, včetně vzdělání. Takoví lidé pak jen melou páté přes deváté a ani nemohou jednat s vládními resorty o zlepšení situace. Proto potřebujeme vzdělané romské politiky. Jedině potom můžeme dosáhnout úspěchu a vyšší životní úrovně.
Dnešní ROI stále hází vinu za současnou situaci Romů jen na diskriminaci a rasismus a obhajuje romskou emigraci do zemí Evropské unie. Ale to není ta pravá cesta kupředu. Během dvou let se Štefan Ličartovský ničím nezasloužil o to, aby Romové získali větší respekt státních orgánů, aby v čele ROI stáli skutečně vzdělaní lidé. Jen si zkusme představit nevzdělaného např. Ing. Karla Holomka, Jarmilu Balážovou nebo JUDr. Emila Ščuku, kteří by bez vzdělání určitě nedosáhli takových úspěchů, jakých dosáhli se vzděláním. Ke skutečnému úspěchu je zapotřebí vzdělanost a kvalifikace, nikoliv vyjížďky do místních regionů a pořádání hostin plných vzájemného se shazování a urážení, čímž se zabývá dnešní ROI. Až toto samotní Romové pochopí, teprve poté se mohou stát v České republice významnou silou.
Tomáš Ščuka, student Romské střední školy sociální, Kolín

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál