Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Přípravné kurzy pro budoucí romské vysokoškoláky

Občanské sdružení Slovo 21 realizuje druhé kolo projektu Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy pro romské studenty a absolventy SŠ. Kurzy se budou konat od listopadu 2004 do května 2005 a jsou určeny romským středoškolsky vzdělaným zájemcům.

listopadu 2004 do května 2005 a jsou určeny romským středoškolsky vzdělaným zájemcům. Projekt má za cíl uchazečům o vysokoškolské studium zajistit poradenství při výběru studijního oboru a posléze kvalitní přípravu k přijímacím zkouškám.
Někteří lidé možná ani netuší, kolik Romů studuje vysokou školu nebo ji už absolvovalo. Jsou romští právníci, lékaři, učitelé aj. Počet se odhaduje na několik desítek, což je vzhledem k obecně nízké vzdělanosti v romském etniku počet významný. Každým rokem zájemců o vysokoškolské vzdělání přibývá, mladí lidé si uvědomují důležitost vzdělání pro svůj budoucí život. Mít vzdělání je zvláště dnes, v době velké konkurence, podmínka při žádání o jakékoli lukrativnější zaměstnání, to znamená zajímavé a dobře placené.
Že je o vzdělání mezi Romy zájem, potvrzuje i 89 zájemců, kteří se přihlásili do kurzů v rámci prvního kola projektu občanského sdružení Slovo 21 (proběhly letos od března do května). Hlásit se mohl každý, kdo splňoval podmínky pro vysokoškolské studium.
Přípravné kurzy se konaly v Praze, Ústí nad Labem, Brně, Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích. Nejžádanějšími obory byla práva, romistika a různé sociální a pedagogické obory. „Čas na přípravu nebyl dlouhý, ale přesto výsledkem prvního kola je, že na vysokých školách v ČR začne od října studovat dalších 16 romských studentů z 33, kteří si přihlášku podali. Není to jen mládež těsně po střední škole, ale i lidé ve středním věku, kteří dodatečně zatoužili po vysokoškolském titulu,“ říká Jana Hejkrlíková, jedna z koordinátorek projektu.
Metodika kurzů je připravována ve spolupráci s pedagogy vysokých škol a odborným týmem, jehož členkou je mj. Jiřina Šiklová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V tomto školním roce Slovo 21 nabízí přípravné kurzy dalším zájemcům. Tentokrát příprava potrvá sedm měsíců. Hlásit se mohou i ti, kteří zatím přesně nevědí, jaký obor by je zajímal. Organizátoři jim formou workshopu podají zevrubné informace o systému vysokého školství a poradí jim obor a vysokou školu, kde by mohli uspět. Podle zájmu uchazečů pak budou otevřeny kurzy v různých městech ČR. Lektory budou učitelé nebo studenti vyšších ročníků daných oborů. Příprava k přijímacím zkouškám bude organizována tak, aby ji mohli navštěvovat zájemci z větší dálky nebo pracující. Hlásit se může každý, kdo splňuje podmínky přijetí na vysokou školu (tedy lidé s ukončeným středním nebo středním odborným vzděláním). Projekt je podporován v rámci programu EU Phare 2003 Zlepšení dlouhodobých příležitostí pro Romy, Ministerstvem školství ČR a z programu MATRA Velvyslanectví Nizozemského království v Praze.

Kontakt: 222 511 434 nebo e-mail slovo21@centrum.cz.

Martina Horváthová, Slovo 21

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál