Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Metropolita USA a Kanady v Rokycanech

Do rokycanského chrámu Nejsvětější Trojice zavítali velice vzácní hosté. Po nedělní liturgii (19. září) navštívil místní pra-voslavnou církevní otec Herman, metropolita USA a Kanady z Washingtonu v doprovodu vladyky Kryštofa, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Stalo se tak u příležitosti oficiální návštěvy metropolity Hermana v ČR. Do Rokycan jej přivedly informace o tom, jak ve městě dobře funguje pravoslavná církevní obec, jejímiž členy jsou většinou Romové. Samozřejmě také díky práci romského pravoslavného kněze Davida Dudáše, který se tam věnuje duchovní práci mezi Romy. Metropolitu Hermana uvítala romská hudba a po krátké modlitbě si prohlédl interiér chrámu, který Romové sami opravili a uvedli do takového stavu, aby tam mohli důstojně konat duchovní práci.
Hlavní činností je především pravidelná práce s dětmi. Zpěv některých liturgických písní v romštině je jedním z výsledků a metropolita Herman ji ocenil v krátkém projevu. Vladyka Kryštof se společně s ostatními pomodlil a všem požehnal do další záslužné práce.
V poměrně krátkém čase se rokycanským Romům podařilo vytvořit něco, co vzbuzuje pozornost doma i v zahraničí. Je to drobná každodenní práce v duchovní oblasti a díky otci Davidovi podchycený zájem dětí, které pravidelně navštěvují kostel a poznávají svět z jiné stránky. Přestože se jedná o necelé dvě desítky dětí, je to významný úspěch, protože spolu s nimi do kostela přicházejí i rodiče. Je důležité si uvědomit, že mnoho romských dětí vychovává „ulice“. Některé již přešly od experimentu s drogami k pravidelnému užívání. Je tragické, že jim nejsme schopni pomoci a ochránit je před tímto nebezpečím. „V rozhovorech s dětmi, které kostel navštěvují, se o těchto věcech pokoušíme zmiňovat. Nejsme však odborníci, takže je to dost obtížné. Ale přeci jenom: varujeme je a snažíme se, aby nám důvěřovaly,“ řekla Dana Malíková, která kostel navštěvuje se svojí devítiletou dcerou Marií a čtrnáctiletým Štefanem, jedním ze čtyř ministrantů.
Vzácná návštěva všechny členy pravoslavné obce potěšila a posílila. „Zpráva, že k nám přijede tak vzácná návštěva až z Ameriky, mě velice potěšila,“ prohlásila Etela Cudráková. „Když se o nás dozvěděli až na opačném konci světa, asi to děláme dobře.“

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál