Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Rozmanitost v knihovnách

Na otázku Kolik myslíte, že žije v České republice Romů, odpověděl jeden žák, že tak 1 250 000. Úsměvné, že? Ale není divu. Když žijete ve městě, kde Romové bydlí a není jich málo, dala se podobná odpověď očekávat.

Tato otázka zazněla 29. září při jedné z besed v pobočkách ostravské Městské knihovny v Porubě a Hrabůvce. Dopoledne plné diskuse proběhlo za podpory občanského sdružení Mládež pro interkulturní porozumění Brno (MIP) ve spolupráci s knihovnami. Sdružení vzniklo v roce 1998 jako skupina mladých lidí v Brně, kteří cítili potřebu aktivně napomáhat české společnosti v porozumění rozmanitým kulturám, které v ní žijí. Předloni vznikly další místní skupiny v Olomouci a Praze. MIP působí především v ČR, ale i v zahraničí. Pořádá setkání mladých lidí, výstavy, koncerty, diskuse, semináře atp. Jednou z takových akcí je už třetí ročník projektu Rozmanitost do knihoven, který financuje Úřad vlády ČR v rámci Kampaně proti rasismu. Jeho prostřednictvím dostane 500 knihoven zdarma vybrané knižní tituly o multikulturních tématech, menšinách v ČR a především o postavení romské komunity. V druhé fázi projektu pak probíhají diskuse se žáky základních škol v knihovnách, které o akci projeví zájem.
Ostravských besed se zúčastnilo na 25 žáků šesté a 30 žáků deváté třídy základních škol v Ostravě. Setkání uvedla koordinátorka doprovodných akcí na Moravě z MIP Zuzana Králová a zároveň školáky informovala o knihách. Následovala beseda na romské téma s dokumentátorkou Muzea romské kultury v Brně Helenou Danielovou.
Beseda byla velmi otevřená a žáci se neostýchali klást ani konfrontační dotazy týkající se hlavně olašských Romů. Do jisté míry tento zájem vyvolal pořad Na vlastní oči vysílaný den před tím na Nově. Otázky šly také ze strany organizátorů: k úsměvným patřila odpověď z úvodu tohoto článku. Ty ostatní, které by měly varovat, byly také vysloveny. Například jeden z chlapců na dotaz, zda někdy jedl tradiční romské jídlo, odpověděl, že ne a ani by nikdy nejedl, protože je romské.
Je dobře, že se takové besedy pořádají. Diskuse s dětmi a mládeží o problémech, předsudcích a všemožných projevech rasismu vytváří cestu k vzájemné toleranci a poznání pravdy.

Helena Danielová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál