Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  komentář - Nova pořád postaru

S napětím jsem očekával pořad televize Nova Na vlastní oči, kde byla mimo jiné i reportáž s olašským králem. Po shlédnutí pořadu jsem pochopil význam přísloví Hup na krávu a je tu tele. Nad světlo jasnější bylo, že Nova v souvislosti s Romy byla opět mimo. Připomnělo mně to reportáž, kterou natočil reportér Klíma před léty s romskými emigranty v Kanadě. Byla sestřihaná tak, že doslova vyzývala ostatní k emigraci. A také se tak stalo: Klíma na pořadu vydělal, ale Romové potom neměli ani na letenky zpět domů.

S pořadem o cikánském králi zmátla Nova lidi i tentokrát. A nejen Romy, ale celý český národ. Televize Nova neví, že podle starých tradic Romové nikdy neměli krále. Vždycky to byl jen angluno Rom (přední nebo první Rom, jinak zvaný vajda). A nejdůležitější je, že to bylo v době, kdy byli Romové vyhánění ze společnosti a zákony je nechránily, obracely se proti nim. Romové se nemohli a ani neuměli domluvit, každý se cítil být velkou osobností. Proto potřebovali, aby jejich spory, hádky a problémy rozřešil někdo, koho si vážili a respektovali ho pro jeho chytrost a spravedlnost. Byl to vždy nejstarší a nejzkušenější člen osady. Měl svá práva, ale i povinnosti, byl také prostředníkem mezi Romy a gadži, a proto měl lepší postavení ve společnosti než ostatní. Pokud chtějí mít olašští Romové krále, a ne jen vajdu, je to samozřejmě jejich právo.
Televize sestříhala pořad o olašském králi tak, že působil směšně a nedůvěryhodně, navíc zesměšnila Olachům nejen jejich krále, ale i Jana Lipu osobně. Nebo se zesměšnil on sám? To nechť zůstane otázkou. Pravda ale je, že v Nově o Romech, jejich kultuře a historii nic neví. Ani průměrný Čech neví nic o velice zásadních rozdílech mezi samotnými Romy. Neví nic o tom, že většina Romů, kteří tady žijí, nemají nic společného s olašskými Romy a s jejich tradicemi, kulturou a už vůbec ne s jejich slaboduchým králem. Olašské Romy představuje jen hrstka lidí, která musí mit svého krále a jeden jim dokonce nestačí. A tak má dva: Jana Lipu v Ostravě a Josefa Horváthka, zvaného Bobko, v Brně. Většina Romů je už však znechucena tou šaškárnou kolem cikánských králů, baronů, princů, princezen, hrabat, hraběnek -Cikánů s modrou krví, které prezentují na Nově.
Zmíněný pořad pobouřil také některé Čechy, jiné pobavil. Nova dala olašskému králi prostor, aby vyhlásil své bankovní konto a požádal o finanční sbírku. Přitom sama nejlíp ví, na jakých zákonech a principech fungují sbírková konta.
Ví nebo neví, že značná část Romů v ČR se již přizpůsobila životu většiny? I když máme v této zemi mnoho problémů, přesto je mezi námi čím dál tím víc vzdělaných Romů, učitelů, lékařů, právníků, inženýrů, kteří zlepšují obraz Romů ve společnosti. Reportáž o olašském králi vrátila mnohé zpět. Jsem si jistý, že spousta Čechů bude nyní věřit tomu, že máme krále, královnu a my ostatní Romové jsme jejich poddaní a zároveň jeden blbec vedle druhého, protože se v demokratické a svobodné zemi řídíme vlastními zákony. A už vůbec nemluvím o tom, jak tato reportáž nahrála otevřeným rasistům. Ti mají další pádný argument, proč se nás zbavit a proč nás posílat do plynu nebo v lepším případě do Kanady. Tralalalala, svět je krásný, TV Nova, je tu znova, co vysílá, to je síla. Ať už jde …, ať už se na Romy ...!

Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál