Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romská pouť přilákala už pošesté stovky lidí

Olomouc (gh) – Pravidelná romská pouť na Sv. Kopečku u Olomouce se konala v neděli 25. září už pošesté. Více než tři stovky Romů se sešly v tamním kostele, kde sloužil mši pražský monsignor Ladislav Hučka a sbor farářů, mezi nimiž byli také František Lízna a Jiří Rous. Na téměř dvouhodinové mši seděli v kostelních lavicích Romové i Češi. Monsignor Ladislav Hučka promlouval k Romům nejen božím slovem, ale bylo poznat, že je to člověk, který vnímá jejich problémy. Hovořil o dění ve světě, o válkách, o nespravedlnosti i katastrofách, které jak řekl, jsou předvěstí příchozích událostí.

Ke slovu se dostala také romská kapela, která svými písněmi opěvovala Boha i Ježíše Krista. Romské hudební soubory vystoupily na závěr pouti také v zahradě kostela. Ještě před tím však po mši svaté promluvila ke všem věřícím Klára Pompová, vedoucí romského komunitního centra při Charitě v Kojetíně. Připomněla, že tato pouť je pro Romy významná nejen proto, že se mohou navzájem poznat a oslavit Boha, ale že si odtud odnesou domů poznání, radost a sílu kráčet Boží cestou. „Když jsem přemýšlela nad tím, co vám řeknu, napadly mne různé myšlenky: situace a postavení Romů ve společnosti, nezaměstnanost, bída, špatné soužití. Ale také to podstatné: ztráta toho, co Romové po staletí uchovávali – romskou pačiv, tedy lásku, dobrosrdečnost, úctu, pochopení. Kam se to všechno podělo? V rodinách vládne neklid, neúcta, holduje se alkoholu, drogám a hracím automatům. Ztrácí se láska, převládá nenávist. Je to dobou? Věřte, že ne. To jen tak hledáme omluvy. Chyba je v nás. Nemáme úctu a čas pro Boží slovo, které je stále platné a pravdivé. Ženeme se kamsi do neznáma, neuvědomujeme si, že je život krátký, že je jako čas a nedá se zastavit. Přináší smutek i radost. Zkusme se zastavit a zamyslet. Je jen na nás, jestli vykročíme Boží cestou,“ vyzvala přítomné Romy Klára Pompová a své vystoupení ukončila verši neznámého autora Tři věci.

Tri veci
Na svete sú tri veci, ktoré máme milovať:
Odvaha, miernosť a pravda.
Tri veci, ktoré máme nenávidieť:
Hrubosť, pýchu a nevďak.
Tri veci, o ktoré máme prosiť:
Viera, pokoj a čisté srdce.

Tri veci, ktorých sa máme varovať:
Lenivosť, chamtivosť a plané reči.
Tri veci, ktore máme ovladať:
Zmysel, jazyk a zpôsob života.
Tri veci, na ktoré máme myslieť:
Život, smrt a večnosť.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál