Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  So pes čačes ačhiža

Hin Roma, so mek adaďives pes ladžan te vakerel bare gadženca. Te džan pal e bui, ta ča phučen: „Kampel tumenge andre bui?“ A te o baro raj chudela te vakerel, o Rom les aňi mište na achažola. Te lestar phučena: „So tuke phenďa o baro raj?“ ta phenla: „Me na džanav.“ Hin Roma, so the achažon, aže th'avka len pre bui nane bacht. Kamav tumenge te vakerel pal jekh čhaj the pal jekh čhavo.

E čhaj hiňi avrisikhaďi, kerďa maturita pre maškarutňi poštovno škola. Gejža pre pošta te phučel, či la lena andre bui, sikhaďa la maturitakero žil la upraluňake (veducake). E upraluňi lake phenďa, hoj kampel lake džuvža, aže te šulavel. E čhaj lake phenďa, hoj na sikhžolas štar berš te šulavel.
Pažis gejža e čhaj te phučel andre sklepa chabnaha. Avža ke late e upraluňi u phučža: „So kames?“ E čhaj phenďa, hoj rodel bui. E gadži la na mukža te vakerel dijader, phenďa, kaj peske naši lel pro sumeňis, bo andre kasa šaj jel the šel ezera.
E čhaj rozvakerďa la raňake pal e socijalka u e raňi phenďa, hoj odoj telefoňinla u pažis la čhake phenela, sar so. Hin oleske duj čhon, la čhake na phenďa ňiko ňič. E čhaj gejža te phučel andro thamekero foros – odoj lake phende, hoj the pre pošta the andre chanbaskeri sklepa sas čučo than. Soske la akor na ile andre bui? Bo hiňi romaňi?
Akana tumenge phenava pal o čhavo.
Kada čhavo hin imar terno Romoro – hin les pandž churde čhavore. Kerelas bui, šulavlas o foros, o džungipen kidelas avri sar čhardo. Pažis les andal e bui premukle, bo „marenas tele le buakerengero gin“. Kamelas bi te kerel bui, aže bui nane.
Kada Romoro bešel imar keci berš andro jekh nango kheroro – jov, e romňi, panadž čhave. Gejža pal o šeralo te mangel bareder kher. O šeralo leske phenďa: „Sar poineha o kher, te na keres bui.“ Phenďa le šeraleske, hoj kamel bui te kerel, aže ko čharde les na len. O šeralo: „Mišto, me tuke bui arakhava.“ Čačo! Arakhža leske bui andre bari, bari tovarňa Hutchinson. O Rom – baro baripen, hoj kerela bui andre bari tovarňa Hutchinson.
Duje ďivesenca kamža o Romoro te džal andre bui. Aže o baro baripen pal leste sikra po sikra perelas tele. Dži akor ča šulavela foros romaňa partijaha. So ela andre bari tovarňa? Ča žuže gadže. So maškar lende kerela jov? Sem na achažola, so lestar mangena. Asana lestar. Rai na te zasovel. Maj les sas kerades, maj les o šila marnas, o paňa pal leste čužanas. So lestar tajsa kamela o majstros? So te na džanela, sar te kerel paš o strojos? Terďola, na džanela sar so – sem oda bari ladž! O gadže asana, vaš savo dilino Rom pes o šeralo privakerďa. Tradenas les khere.
O Rom zasua ča kije tosara. Tosara chuiža opre – sas mek časos te džal andre bui, aže ajsi dar sas le čhavoreste andro jižo, hoj na gejža.
Mek oda ďives gejža pal o šeralo. O šeralo imar džanelas, hoj o Romoro andre bui na sas. „Ta so na gejžal andre bui?“ dikhža pre leste chožaha. O Rom kamelas le šerleske te phenel čačipen, hoj mek ňigda šoha andre ajsi bari tovarňa bui na kerlas, ňigda šoha na kerelas ča maškar žuže gadže, hoj daralas, hoj ela pre ladž. Aže na džanelas, sar le šeraleske te phenel. U mek te džanžahas te phenel avri, ta leske th'avka o šeralo na paala. Ta feder leske chochaďa, hoj zasua.
„Arakhžom vaš leske prestižno bui - o Rom na gejža, bo zasua!“ Buter na phenďa o šeral lavenca, aže andre leskero muj dičholas oda gadžikano teledikhiben: Ta so kames? Roma, na?
Štar berš thovelas o šeralo pro mitingi le Romeskero „zasoviben“ le dženenge anglo jakha sar argumentos, hoj o Roma te kerel bui na kamen.

Ilona Ferková

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadiožurnál

Radiožurnál