Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Jan Jařab potvrzuje odchod z funkce

Praha (red) – Zmocněnec vlády pro lidská práva Jan Jařab, který je z titulu své funkce předsedou Rady pro lidská práva a místopředsedou Rady pro záležitosti romské komunity, odejde z funkce k 31. říjnu. Jeho odchod z funkce souvisí s nástupem do Evropské komise v Bruselu.

Jan Jařab hodnotí své 3,5leté působení na tomto místě jako úspěšné. „Podařilo se nám ve spolupráci s resorty prosadit mnoho zásadních změn legislativních, např. novelizaci zákona o výkonu trestu či zákona o občanství, i nelegislativních, např. přiznání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. ukrývaným osobám (převážně Židům a Romům). Další právní změny jsou připraveny k přijetí, např. střechový antidiskriminační zákon a zákonná úprava systémového dohledu nad místy, kde jsou umístěny osoby zbavené svobody, včetně ústavní péče,“ říká Jan Jařab. Kromě toho předložila Rada pro lidská práva celou řadu dílčích návrhů z jednotlivých oblastí lidských práv, od práv dítěte až po vězeňství; ve všech těchto oblastech významně přispěla k hledání (a nalézání) shody mezi zástupci státní správy a občanské či odborné veřejnosti. „Naproti tomu je zklamáním, že se nepodařilo prosadit přijetí zákona o registrovaném partnerství, jehož vládní návrh jsme iniciovali, ani posílení práv pacientů obsažená v návrhu nového zákona o zdravotní péči,“ dodává Jařab.
Na mezinárodní scéně ČR v tomto období prakticky dosáhla standardu členských zemí EU co do kvality a obsažnosti svých zpráv o jednotlivých oblastech lidských práv, připravovaných a obhajovaných před kontrolními orgány OSN a Rady Evropy právě zmocněncem pro lidská práva. Tento kvalitativní skok se odrazil i ve zlepšeném renomé ČR v zahraničí.
Nesporného pokroku bylo dosaženo také v oblasti komunikace na vnitrostátní úrovni. S pozitivními ohlasy médií i veřejnosti se setkávaly nekonvenčně koncipované kampaně proti rasismu (Projekt tolerance) a proti domácímu násilí. „V oblasti menšinové politiky, zejména ve vztahu k romské komunitě, se mi jako zmocněnci pro lidská práva podařilo nejen prosadit nové konkrétní programy – zejména terénní sociální práce – ale též výrazně zlepšit komunikaci se samosprávami,“ podotýká Jařab. „To se projevilo v konstruktivní spolupráci s kraji i obcemi – např. Ostrava, Most, Cheb – a v podpoře, kterou Svaz měst a obcí poskytl záměru vytvoření prováděcí agentury proti sociálnímu vyloučení.“
Před nástupcem Jana Jařaba ve funkci zmocněnce pro lidská práva bude stát mnoho naléhavých úkolů v oblasti lidských práv a menšinové politiky. Půjde zejména o praktické prosazení efektivní ochrany před diskriminací; systémové zlepšení podmínek ve všech typech ústavní péče; posílení hmotných i procesních práv osob trpících duševní poruchou a pacientů vůbec. Nezbytná jsou i systémová opatření k posílení práv seniorů; vytvoření prováděcí agentury pro spolupráci se samosprávami a efektivní využití fondů EU ve vztahu ke skupinám osob ohroženým sociálním vyloučením.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál