Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jan Jařab je naprosto kompetentní pro práci v Evropské komisi

Na podporu Jana Jařaba v Evropské komisi vystoupily předsedkyně Romea o. s. Jarmila Balážová a předsedkyně správní rady Athinganoi o. s. Gabriela Hrabaňová. Text, který poslaly naší redakci, zveřejňujeme v plném znění:

Cítíme povinnost distancovat se od vyjádření občanského sdružení Parlament Romů v ČR, které poskytlo ČTK prohlášení související s úmyslem této nevládní organizace obrátit se na českého eurokomisaře Vladimíra Špidlu a doporučit mu, aby do svého týmu nepřijímal Jana Jařaba, který zastává do 31. října 2004 v ČR post zmocněnce vlády ČR pro lidská práva.
Na rozdíl od občanského sdružení Parlament Romů v ČR si myslíme, že pan Jařab je pro práci v EK naprosto kompetentní, což dokázal na mnoha mezinárodních jednáních a také během svého působení ve zmiňované funkci vládního zmocněnce. Nemusíme snad zdůrazňovat, že jeho jedinou oblastí, jíž se coby vládní zmocněnec pro lidská práva zabýval, nebyla zdaleka jen ta, týkající se Romů.
Ačkoliv jsme ne se všemi kroky zmocněnce vždy plně souhlasili a ztotožňovali jsme se s nimi, Jan Jařab pro nás zůstává odborníkem a navíc člověkem s čistým morálním štítem, který i v soukromí dokazoval svoji toleranci a blízkost k tzv. menšinové a lidsko-právní tematice. Vážíme si jej rovněž pro jeho statečnost, s jakou například coby náhodný chodec bránil napadeného zahraničního studenta tmavé pleti a sám byl zraněn.
Pochybujeme, že Parlament Romů v ČR touto kritikou Jařaba vyjadřuje názor většiny Romů (jak jeho předseda zdůrazňuje) a my bychom byli rádi, kdyby to tak bylo rovněž chápáno.
Doufáme, že Vladimír Špidla si je vědom schopností a kvalit (včetně jazykových), pro něž si Jana Jařaba do svého týmu vybral, a že jedno prohlášení nevládní organizace nemůže poškodit Jařabovu pověst.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál