Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Maďarské soudy odsuzují segregaci dětí ve školách

Dne 7. října potvrdil budapešťský Odvolací soud rozsudek ze dne 1. června 2004. Soud v okrese Borsod-Abaúj-Zemplén tehdy nařídil základní škole v Tiszatarjánu a místní samosprávě v Tiszatarjánu a Hejokürtu, aby vyplatily devíti rodinám, jejichž děti byly v letech 1994 až 1999 protizákonně přeřazeny a vyučovány v segregované třídě na základě speciálních (podřadných) osnov, odškodné 14 600 euro.

V minulosti přitom nedošlo k pořízení žádných osvědčení, která by děti prohlásila za mentálně retardované či neschopné školu pravidelně navštěvovat. Všichni postižení žáci, povětšině Romové, pocházejí ze sociálně slabých rodin a mají tak potíže při prosazování svým práv a zájmů.
Žaloba, kterou v roce 2001 podala právnička Lilla Farkašová jako součást společného soudního projektu Úřadu právní ochrany pro národnostní a etnické menšiny (NEKI) a Evropského střediska pro práva Romů (ERRC), se zakládala na systému hodnocení školními psychology. V jeho rámci byly děti „ve svém vlastním zájmu“ přeřazovány do speciálních tříd pro mentálně postižené spíše než aby se jim ze strany školy dostalo doplňkové pomoci s ohledem na jejich potíže při učení. Děti s normálním IQ navíc vyučoval nekvalifikovaný student-učitel a jejich vrstevníci je šikanovali, protože je považovali za retardované.
Budapešťský Odvolací soud shrnul, že segregace ze strany školy a místních orgánů porušuje maďarský školský zákon. Rovněž podtrhnul skutečnost, že v důsledku těchto praktik žalující utrpěli a budou i nadále trpět velkou psychickou újmu. Škola selhala při diagnostikování poruch u žáků, které nijak neřešila, a místo toho se pro ně rozhodla sestavit podřadné učební osnovy, které ohrozily jejich vývoj. Soud dále zdůraznil, že ve srovnání s vrstevníky, kteří se učili na základě regulérních učebních osnov, budou tyto děti trpět dalšími znevýhodněními zejména v omezených možnostech dalšího vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Jana Kabeláčová
(z podkladů ERRC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál