Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zasedání Rady vlády pro záležitosti romské komunity

V otevřeném dopise předsedovi vlády, který jsme zveřejnili v minulém čísle Romano hangos, jsme upozornili, že vláda dosud nejmenovala předsedu Rady vlády pro záležitosti romské komunity. To mohlo způsobit zpoždění startu dotačních programů pro obce a nevládní organizace. Proto 1. místopředseda Rady, vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab, svolal na 22. října mimořádné zasedání. Současně se s Radou rozloučil, protože odchází do týmu evropského komisaře Vladimíra Špidly do Bruselu. Rada mu poděkovala za práci a ocenila jeho vnímavý přístup a z toho plynoucí ochranné kroky vůči všem ohroženým skupinám i jednotlivcům v oblasti lidských práv a jejich ochrany.

Dále byly projednány dotační programy pro rok 2005. Byl vyhlášen program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách ve výši 30 mil. Kč a program Terénní sociální práce ve výši 10 mil. Kč. První z nich je určen pro nevládní neziskové organizace, druhý pro obce. Podrobnosti budou včas zveřejněny včetně termínů pro podání projektů. Tentokrát bude poskytovatelem Úřad vlády ČR prostřednictvím kanceláře Rady.
Dále byla poskytnuta informace, že vláda odmítla připravenou studii proveditelnosti Agentury k předcházení sociálního vyloučení. Převládl názor ministerstva práce a sociálních věcí, který na Radě prezentoval jeho zástupce pan Žárský. Důvodem dle jeho sdělení byly nedostatky v personálních a finančních záležitostech, které nebyly dořešeny do důsledků. Připouští se, že by rozšíření kanceláře Rady mohlo nahradit absenci Agentury.
Dále byla poskytnuta informace o dekádě romské inkluze a programech ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky z těchto prostředků nejsou dočerpány hlavně pro nedostatky v žádostech předkladatelů. Bude uskutečněn seminář pro předkladatele.
Rada byla rovněž informována o udělení titulu Vesnice roku 2004, který je dotován částkou jednoho milionu korun. Má být udělen obci Kovářová, kde je starostou Pavel Hroch. Podivné okolnosti, spočívající ve vyjádření starosty v souvislosti s Romy však vzbuzují podezření, že tento titul by se nemusel dostat do správných rukou. Podezření bude prošetřeno, jak slíbil přítomný zástupce ministerstva pro místní rozvoj. Teprve potom vás budeme podrobněji informovat, o co přesně jde.
Premiér Gross, pozvaný na zasedání přítomen nebyl. Bylo však řečeno, že novým předsedou Rady byl vládou jmenován místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec. Byl zmíněn i nový vládní zmocněnec pro lidská práva, kterým by se měl stát poslanec Svatopluk Karásek. Tato informace nebyla potvrzena.
(kh)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál