Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Peršo Reprezentačno romano balos

Andre Bernakro hoteľis Voroněž has oka čhon 30. 10. sombatone peršo Romano reprezentačno balos pre južno morava. Zgele pes odoj o Roma the o Gadže angloda, kaj pes jekhetane te prindžaren, kaj šaj keren jekhetane buči, sar andre politika, ta the sar sukromnika, the sar športovci.

Avle odoj o raja pal o krajos, pal o foros, o manuša so kerde o balos, o romane podikatela o lačhe, the o chirne Roma.
Kija rači sar avenas o manuša andro hoteľis, ta odoj lenge paš e recepcija bašavelas romaňi cimbalovka. O gadže o Roma pes paš late ačhavenas, the šunenas amaro romano bašaviben.
Amaro bašaviben šunelas bernarkero primatoris, o Richard Svoboda, o kandidatos pro hejtmanos pre južno morava, o Milan Venclík, ale the aver manuša. Savore bares ašarenas amari romaňi banda.
O balos začnindža ochto orendar rači o manuša has moneki šukar upre urde. Amare terne manuša e Martina Holubová the o Richard Samko kerenas pro balos hlasateľen. Perši ginde o ľíl le prezidentostar, o Vaclav Klaus pisindža hoj savorenge žičinel kaj pes lačhes te bavinen,the phendža kaj jov našči avel bo nane les ideos, kaj hin les but buči.
Paľis pal kada imar džalas o hlavno programos kaj bašavenas, khelenas, the giľavenas o Roma.
Peršo pes sikhadža o suboris Čercheňa. E cimbalovka lenge bašavelas u jon khelenas amaro kheratuno kheľiben, the tiž sikhade sar khelen ungrike the vlachike Roma. Kada suboris pes ľikerel tel o romano strediskos Drom Brnoste pre bratislavsko varošis.
Amen o Roma sikadžam kaj džanas te bašavel the klasicko bašaviben. O absolventa pal Bernakri konzervatorija o čhave Peter Kotiš (fagotos) u Robert Šarišski (klaviris) bašade klasicka kotera bare majstrendar.
Pal lende paľis has andro programos e škola Danza so sikhavel le manušen te khelel. Pro balos sikhade sar pes khelel laťinsko americka kheľibena.
Andro programos bašavelas tiš baro lavutaris bernatar o Roman Horváth pre harmoňija. Bašavelas džezova kotera, baro šukar bašaviben. O Romanos reprezentinel amaro štatos, phirel te bašavel pal calo svetos, has imar andre amerika, andro Izrael, Španělsko the andre aver štati, andro svetos.
Pre zala aviľa te khelel romaňi banda o M Dance Club. Sikhade sar pes klelel moderna the diskoteova kheľibena. O manuša lenge bares čapkinenas, kerde lenge bari pačiv, bo khelenas the cikne čhavore. Kaja banda chudľas deš ezera le sponzorendar.
Pro balos avle te bašavel the o Bengas Prahatar. Bašavenas gila le romendar pal calo svetos.
Sar hlavno andro programos bašavelas odi rat peskre varekanutne giľa o Antonin Gondolan peskra bandaha.
O Milan Horvath bernatar bašavelas peskra cimbalovkaha romano purane giľa, romano purano bašaviben.
Paľis sar dobašadža kaja banda,chudle te bašavel andro kheľiben terne čhave mikulovostar o Rosen Trio. Bašavenas svingos, bašaviben Sintike Ňemcike romendar.
Andre aver salos bašavelas romaňi cimbalovka, o manuša šaj khelenas pre oja banda savi has lenge pre kedva.
Savore džene pes moneki šukares jekhetane bečeľinenas, lačhes pes bavinenas, khelenas dži tosara.
Kada romano balos pes imar kerela sako berš angloda, kaj savore, o Roma the, o gadže te dživen Bernate jekhetane andre pačiv.

Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál