Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Žaloba na ochranu osobnosti

Milan Ščuka proti Karlu Holomkovi
Dne 18. října 2004 MF Dnes uveřejnila dva články pod názvem Klaus nevědomky podpořil podivné bossy a Šéfa romského parlamentu stíhala policie.

Odpůrce Karel Holomek v obou článkách na osobu žalobce vyjádřil:
1. „U mě je Milan Ščuka obyčejný kriminálník a už vůbec bych se s ním nenechal vyfotit.“
2. „Ta organizace je nedemokratická… A do vedení se dostali lidé s kriminální minulostí.“
Žalobce má výpis z registra trestů čistý – bez záznamu.
Pravdou je, že jsem byl v roce 1990-1995 několikrát vyslýchán brněnskou policií, převážně však jako svědek. Po roku 1989 jsem nebyl obviněn, nebyla proti mně podána obžaloba a nebyl jsem souzen. Není teda možné označit mne jako kriminálníka a jako člověka s kriminální minulostí, jak to uvedl odpůrce Karel Holomek v článku deníku MF Dnes za dne 18. října 2004.
Protože Karel Holomek mne nepravdivě osočil s úmyslem mne společensky zdiskreditovat a ohrozit mé společenské postavení hlavně v podnikatelské oblasti a při výkonu funkce předsedy občanského sdružení, ve smyslu § 6 obč. zákona se domáhám ústavní ochrany dle občanských práv a svobod.
Navrhuji, aby soud pro projednání věci vynesl toto rozhodnutí:
Odpůrce Karel Holomek nepravdivě osočil žalobce Milana Ščuku, dne 18. 10. 2004 v deníku MF Dnes a je povinen zaplatit odškodnění v částce 1 000 000 Kč, které pak žalobce daruje na provoz a činnost občanského sdružení Parlament Romů ČR.
Milan Ščuka

Redakční poznámka: zveřejňujeme bez komentáře.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál