Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   So kampel tumenge te džanel pal e onkologija?

Co potřebujete vědět o významu prevence v onkologii?

Příručka s tímto názvem vznikla na základě projektu Podpora programu o významu primární a sekundární prevence v onkologii a tisk informačních letáčků a brožurek pro širokou veřejnost s ohledem na etnické minority žijící v České republice, který koordinovala Blanka Dvořáčková, zaměstnankyně Masarykova onkologického ústavu v Brně (www.mou.cz).

Brožurka je dvojjazyčná – v romském a českém jazyce. Na části romské se spolupodílelo také Muzeum romské kultury v Brně. Masarykův onkologický ústav publikuje různé propagační materiály, které obsahují rady a upozornění týkající se zdraví člověka. Tentokrát příručka poskytuje informace o možných rizikových faktorech, ohrožující trávicí i dýchací soustavu a o vzniku nejčastějších nádorů u žen, jako je např. rakovina prsu.
Příručka bude distribuována ve spolupráci s organizacemi Společenství Romů na Moravě, Drom – romské středisko, IQ Roma servis, O Del hin drom atd. Budou o ní rovněž informovány i odborné sekce praktických lékařů.
V případě zájmu o tuto brožurku, kontaktujte Muzeum romské kultury v Brně, Bratislavská ul. č. 67, 602 00 Brno nebo zavolejte do redakce RH na číslo 545 246 674.

(hd)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál