Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Komentář - Co je to mentalita?

V posledních několika dnech jsem se zaměřila na slovo mentalita, obzvlášť pak na způsoby, jak je užíváno zejména v kontextu života etnických menšin v ČR. Na mnoha frontách, nejvíce však v médiích, ho slýchávám, když je řeč o romské komunitě či příslušnících jiných etnik, které členové majoritní společnosti považují za nepřizpůsobivé či v případě rasisticky anebo xenofobně smýšlejících jedinců dokonce za podřadné.

Kupříkladu dnes ráno, tedy 25. listopadu, jsem sledovala vysílání ČT 1. Týkalo se vstupu redaktora České televize, který k divákům hovořil o své cestě do Vietnamu a Vietnamcích, kteří umějí česky. Zbystřila jsem, když se zmínil, že Vietnamci mají jinou mentalitu, jsou pracovití a podnikaví. Honem jsem sáhla po slovníku cizích slov, abych se ujistila o tom, že moderátorovi ani redaktorovi nekřivdím, co se týče významu slova mentalita. A ejhle – slovník hovořil jasně: smýšlení či způsob myšlení.
Možná, že mají Vietnamci, Romové, Češi či kdokoli jiný odlišné tradice, kulturní vzorce, návyky nebo obyčeje ve srovnání s příslušníky jiných národů či jiných společenských uskupení. Ale mají snad jiné smýšlení? Nikoli.
Byť se jedná o velice často používaný obrat, měli bychom si dávat pozor na to, co a jak říkáme. Vždyť za nevinnými formulkami se mohou skrývat velice nebezpečné, až rasistické postoje.

Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál