Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  vzdělávací okénko

Nově byl jmenován vládním zmocněncem pro lidská práva poslanec Mgr. Svatopluk Karásek. Automaticky se stal také prvním místopředsedou Rady vlády pro záležitosti Romů. Uvádíme tedy několik dat z jeho života a práce:
Svatopluk Karásek se narodil 18. října 1942 v Praze, je ženatý a má čtyři děti.
V roce 1956 absolvoval Střední zahradnickou školu v Děčíně, o pět let později Střední zemědělskou technickou školu, obor zahradník-vinař, v roce 1964 Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze.

Farářem byl postupně v Hvozdnici u Davle, v Novém Městě pod Smrkem, v roce 1971 mu byl odňat souhlas k výkonu duchovenské služby. Dále tedy působí jako kastelán na hradu Houska, který se postupně stává místem setkávání lidí z undergroundu, začíná zpívat s kytarou písně zejména s biblickou tematikou.
V roce 1976 byl zatčen v procesu se skupinou Plastic People of the Universe, odsouzen k osmi měsícům odnětí svobody nepodmíněně, v roce 1977 podepisuje Chartu 77.
Tři roky na to odchází s rodinou do Rakouska, usazuje se ve Švýcarsku, působí jako farář v obcích poblíž Curychu.
Od roku 1990 pobývá v Čechách, káže v Betlémské kapli, zpívá po hospodách, klubech, věznicích, působí jako studentský duchovní na ČVUT, od roku 1997 je farářem v evangelickém kostele u Salvátora.
Ve volbách 2002 se stal poslancem za Unii svobody.

(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál