Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Antidiskriminační zákon

Určitě jste zaznamenali, že vláda přijala návrh tohoto zákona a že o něm bude dále jednáno v parlamentu. Teprve až parlament zákon přijme, může být vyhlášen a objeví se v příslušné Sbírce zákonů. Až pak bude platný.
Jistě vás zajímá, co v tomto zákonu je a co znamená. Tedy: jde o jakýsi střechový zákon, který shrnuje všechny další zákony, týkající se ochrany lidských práv do jednoho a tím značně zjednodušuje veškeré právní úkony tohoto druhu.

Nově vymezuje tak zvané důkazní břemeno, což v procesu dokazování přenáší povinnost důkazu na žalovaného pachatele trestného činu diskriminace prokazovat, že byl diskriminován. Tedy nikoliv tak, že postižený musí prokazovat, že diskriminací byl postižen. To je zcela nové v dokazování trestných činů diskriminace a lze je označit za určitý druh tzv. precedenčního práva, které je v některých zemích (např. ve Velké Británii) používáno. V podstatě znamená, že když soud vynese určitý výrok, pokládá se v té které věci za precedenční, tedy jako příklad, který už je nutno považovat za bernou minci.
Přiznává se nově role nevládním organizacím v boji proti diskriminaci, jímž má být tímto zákonem dána šance vstupovat do dialogu s instituty právní ochrany. Tato role se nyní přesouvá na ochránce lidských práv, jehož pravomoc se zřejmě zákonem bude rozšířit. Původně navrhované Centrum pro rovné příležitosti vláda nedoporučila.
Tento zákon, bude-li přijat, bude určitě dobrou zbraní všech ochránců rovných šancí v boji proti diskriminaci a jistě znamená velký pokrok.
Ostatně byl jednou z podmínek pro nové členy EU a je takříkajíc povinnou výbavou naší legislativy v rámci EU.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál