Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Už víme, jak na život

Příbor (kd) – Zvláštní škola Příbor v rámci projektu schváleného Ministerstvem vnitra ČR pořádala od 26. do 28. listopadu víkendové setkání s názvem Společně proti plíživým nepřátelům. Setkání se účastnily děti z Příboru a okolí, které se zapojily do projektu Plíživí nepřátelé.

Na programu víkendu byly psychohry, sociální učení, diskuze na témata Poznávejme sebe i druhé (mezilidské vztahy), Barevná planeta (multikulturní výchova), Morálka po česku (právní vědomí mládeže), Plíživí nepřátelé (prevence závislostí, patologických jevů), Informace a my (získávání správných informací a jejich využití).
Mezi zástupci zúčastněných škol proběhl otevřený turnaj v debatování, následovala přednáška policistů o prevenci kriminality, beseda s psychologem, sportovní utkání a soutěže ve stolním tenise, malé kopané. Nechybělo ani taneční a pěvecké vystoupení dětí.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál