Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Léčebné pobyty pro děti

Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové v Bukovanech (okres Příbram) nabízí léčebné pobyty dětí s diagnózami chronických onemocnění horních a dolních cest dýchacích a dalších onemocnění podobného druhu.

Děti využijí volný čas k pohybovým aktivitám, estetické, mravní a citové výchově s využitím zkušeností speciální základní školy, která je součástí ústavu.
Návrh na umístění dítěte vystaví příslušný pediatr na předepsaném protokole (k dispozici v redakci). Možnost nástupu do léčebny je v libovolném termínu od září 2002 nebo ve vyznačeném termínu pro příslušný okres.
Pobyt trvá sedm týdnů a je hrazen pojišťovnou, je určen pro děti od 3 do l5 let. S dětmi do šesti let se mohou pobytu zúčastnit i maminky, event. jiní rodinní příslušníci.
Vřele doporučujeme využít této skvělé nabídky. V případě zájmu získáte podrobnosti v RH a u romských poradců.
(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál