Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Konec školního roku na Prýglu

U příležitosti ukončení školního roku uspořádalo Společenství Romů na Moravě dětský výlet parníkem po Brněnské přehradě, zvané Prýgl.
Akce začala dne 24. června v osm hodin ráno, kdy organizátoři vyzvedli 17 dětí ze Základní školy na Křenové ulici a následně i z dalších škol. Jak nám sdělila pracovnice Společenství Romů na Moravě a organizátorka výletu Irena Bagárová, všichni chtěli příjemně strávit konec školního roku:

„Ve spolupráci s pedagogickými asistenty Tiborem Dömem, Marií Petíkovou a Miladou Landoriovou, kterým bych touto cestou chtěla poděkovat za pomoc a ochotu, se nám podařilo dát dohromady skupinu 45 dětí. Výlet na parníku pak pokračoval prohlídkou hradu Veveří. Po návratu všechny děti obdržely sladké odměny a poděkovali jsme asistentům. Speciální odměny se dostalo těm dětem, které byly vyhodnoceny jako vzorné. V půl páté jsme děti odvedli domů.“

Některých dětí jsme se zeptali, jak se jim výlet líbil, jak se těší na prázdniny a vůbec, co mají rády:

Erik Tulej (9)
Vysvědčení bylo dobré, jsem spokojený. Na výletě se SRNM mne nejvíce bavila plavba parníkem, kterým jsem se plavil už podruhé. Ve škole mne baví matika, čtení a psaní. Na tábor jedu se SRNM.

Julek Tulej (6)
V září půjdu do školy a už se těším. Nejvíce se mi líbilo na parníku. Na hradě Veveří jsem se moc bál a plakal jsem, ale pan asistent se o mne staral, abych se nebál. Na tábor se SRNM nepojedu, jsem malej. Ale snad příští rok, už se na to těším.

Ester Tulejová (12)
V září půjdu už do páté třídy. Na výletě jsem s Irenkou byla. Výlet se mi moc líbil, hlavně projížďka parníkem, jela jsem na něm poprvé. Pak jsme navštívili hrad Veveří. Na přehradě jsme si vykládali, hráli hry a zpívali. Potom parníkem zase zpět. Mám ráda písničku Shut up. Vysvědčení jsem měla dobré. O prázdninách pojedu na tábor se Společenstvím Romů na Moravě úplně poprvé, tak se těším.

Lukáš Tulej (10)
Příští rok půjdu do čtvrté třídy. Vysvědčení bylo špatné. Na výletě se mi moc líbilo, hrad Veveří byl strašidelný, báli jsme se strašidel. Moc se mi líbila plavba parníkem. Letos v létě pojedu na tábor se Společenstvím Romů na Moravě poprvé. Už se těším.

Denisa Zaňáková (10)
Nejvíce se mi líbila cesta parníkem, kde jsme nejdříve svačili a pak se dívali na vodu. Na hradě Veveří jsme se tak báli, že jsme chodili stále za Irenkou. Bylo to tam strašidelné. Na vysvědčení jsem měla tři dvojky, jinak samé jedničky. O prázdninách pojedu na tábor SRNM. Mám ráda skupinu Black Milk a Leonu Machálkovou.

Připravila Jana Kabeláčová


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál