Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zprávy

Praha – Parlament Romů ČR chce navrhnout českému parlamentu a vládě, aby přijaly zákon o povinném zaměstnávání Romů ve státních podnicích a institucích. Ti by v nich měli tvořit nejméně desetinu zaměstnanců. Romský parlament přijal toto rezumé na svém prvním zasedání.

BOHUMÍN – Novou kanalizaci, moderní záchod a bojler na ohřev vody by co nevidět měly mít všechny domácnosti v bohumínské kolonii na ulici Petra Cingra. Místní radnice se rozhodla předejít epidemiím a zkulturnit prostředí, v němž žijí převážně romské rodiny. Podmínky jsou tam totiž mnohdy až středověké.

Vyškov – Bezmála tisíc dětí z deseti základních škol z Vyškovska se zúčastnilo Olympijských her Vyškov 2004. Vyvrcholil tak projekt Sport bez předsudků. Jeho cílem je například zapojení romských žáků mezi ostatní vrstevníky. Olympijský den se bude za rok opakovat.

LIBEREC – Cyklus Prolínání kultur uspořádala Krajská vědecká knihovna, Technická univerzita a Romské komunitní centrum v Liberci. Během jednoho večera se návštěvníci dozvěděli o historii Romů v ČR, zajímavostech romštiny, zvycích a tradicích romských rodin.

Rumunsko – Romové ve východní Evropě představují „vysoce rizikovou“ skupinu při šíření AIDS. Souvisí to s jejich chudobou a s omezeným přístupem ke zdravotnickým službám, tvrdí zpráva Programu OSN pro rozvoj (UNDP) zveřejněna v Bukurešti. Mj. se týká Slovenska. Chudoba, diskriminace a nízká úroveň vzdělání nutí Romy, aby vyhledávali příjmy v černé ekonomice.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál