Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Soud potvrdil rasovou diskriminaci v přístupu k bydlení

Ostrava – Krajský soud v Ostravě 2. června rozhodl – první český případ rasové diskriminace v přístupu k bydlení.

Romka I. L. se nachází ve špatné bytové situaci a dlouhodobě hledá vhodné bydlení. V doprovodu svého romského známého se v červenci 2003 informovala o možnosti pronajmout si garsonku pro svojí čtyřčlennou rodinu v ubytovacím komplexu v Ostravě, provozovaném ostravskou firmou R. C. Ihned po vstupu do ubytovací kanceláře byla ale zaměstnankyní provozovatele odmítnuta s tím, že ubytovací kapacity jsou zcela naplněny a žádný byt není k dispozici. Bylo jí také řečeno, že se v dané ubytovně nelze ucházet o bydlení ani v dlouhodobé perspektivě, že na ubytování jsou dlouhé pořadníky a na byt se čeká řádově dvacet let. Následně – asi pět minut na to – vstoupila do stejné kanceláře bílá dvojice, zaměstnanci pražské Poradny pro občanství, občanská a lidská práva, kteří rovněž projevili zájem o bydlení a nabízeli zcela stejné podmínky jako romská dvojice (tvrdili, že by šlo o ubytování pro ně a jejich nezletilé děti a že mají prostředky na zaplacení). Stejnou zaměstnankyní provozovatele jim byla okamžitě nabídnuta volná dvojgarsonka, kterou si mohli vzápětí prohlédnout a byli informováni, že po složení kauce a zaplacení měsíčního nájmu se mohou téhož dne nastěhovat. Oba páry rozhovory se zaměstnankyní nahrávali skrytým nahrávacím zařízením. Tolik ve stručnosti o tomto případu.
Romka podala ke Krajskému soudu žalobu na ochranu osobnosti, ve které požadovala od žalované firmy omluvu a náhradu nemajetkové újmy. Žalovaná firma nebyla v řízení s to prokázat oprávněný důvod pro odlišné zacházení a Krajský soud v Ostravě proto 2. června žalobkyni v plném rozsahu vyhověl. Žalované společnosti nařídil zaslat žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku písemnou omluvu, náhradu nemajetkové újmy ve výši 50 tisíc korun a náhradu soudních nákladů.
Rozhodnutí není zatím pravomocné, případným odvoláním se bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.
Více informací o případě poskytne Poradna pro občanství, občanská a lidská práva v Praze:
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 467, nebo 49
Tel./Fax: 234 621 470
poradna@poradnaprava.cz
www.poradnaprava.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál