Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romové očima amerického fotografa

Brno – V Muzeu romské kultury se konala 1. června vernisáž výstavy fotografií amerického profesionálního fotografa Chada Evanse Wyatta pod názvem Roma Rising – Romské obrození. Na snímcích je zachycena téměř stovka Romů, kteří se prosadili v majoritní společnosti, přestože od narození čelili silně zakořeněným předsudkům. Otevřeli tím do budoucna cestu k porozumění a k úspěšnému začlenění romské menšiny do české společnosti jako rovnocenného partnera.

Za přítomnosti Chada Evanse Wyatta se v muzeu sešli i někteří lidé z fotografií. Jedním z nich byl například Mirek Lazok, který se svou kapelou Bratři Lazokovi výstavu provázel. Chad Evanse Wyatt se rozhodl postavit se proti stereotypnímu mediálnímu a společenskému nazírání na Romy jako na problémové, nevzdělatelné a nezaměstnatelné členy české společnosti. Hledal, oslovoval a fotografoval nejen veřejně známé romské osobnosti, ale zaměřil se především na mediálně neznámé tváře Romů, jimž se podařilo prosadit. Chad Evanse Wyatt prezentoval Romy v dobrém světle, ukázal, že je spousta schopných lidí, kteří umí vést firmy, jsou lékaři, pedagogy, inženýry ...
Je pozoruhodné, že s tímto velmi účelným nápadem přišel americký fotograf a ne český, fotograf, který nejdříve Romy v ČR musel poznat a posléze je objektivně zachytit.
Výstava fotografií potrvá do 30. září.

Katka Danyiová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál