Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Dvoustupňový vzdělávací program pro terénní sociální pracovníky

Terénní sociální práce zaměřená na klienty v sociálním vyloučení, z nichž velká část jsou z nejrůznějších příčin Romové, je poměrně mladým, ale rychle se vyvíjejícím oborem sociální práce. O jeho systematický rozvoj se zasloužila společnost Člověk v tísni při České televizi a Rada vlády pro záležitosti romské komunity, která již několik let podporuje zaměstnávání terénních sociálních pracovníků (TSP) v obcích, městech i v nevládních organizacích.

Organizací, které TSP zaměstnávají, je už mnoho, dle střízlivých odhadů přibližně 250. Praxe záhy potvrdila, že jejich působení v lokalitách, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, přináší pozitivní změny.
Protože však mnozí z nich začali pracovat bez předchozí praxe a vzdělání, ukázala se naléhavá potřeba zajistit jim náležité odborné vzdělávání. Za podpory Rady vlády pro záležitosti romské komunity tak vznikl vzdělávací program, který zajišťuje již čtvrtým rokem organizační tým pod vedením ředitelky projektu Laďky Češkové a pod hlavičkou o. p. s. Drom (mimo prvního ročníku). Program se postupně vyvinul jako dvoustupňový, získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a už má 165 absolventů. Letos je financován z prostředků vlády ČR, Fondu Kanady, Ministerstva vnitra ČR a nadace OSF. Pro účastníky je tedy úplně zdarma.
První cyklus vzdělávacího programu byl zaměřen na osvojení teoretických základů, nezbytných pro práci TSP. Mohlo se ho zúčastnit maximálně 35 posluchačů. Přednostně byli přijímáni ti, kteří pracují jako TSP na plný úvazek. Důležitou roli hrál také zájem zaměstnavatelů a jejich podpora dalšího vzdělávání TSP, rovněž počet zájemců z jedné organizace. Dosavadní vzdělání, délka praxe, věk, národnost ani pohlaví nehrál při výběru frekventantů žádnou roli. Na závěr obdrželi posluchači osvědčení o absolvování prvního cyklu. Letos se objevil nový pozitivní prvek – o realizaci vzdělávacího programu projevili zájem v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. První cyklus letos absolvovaly tři skupiny posluchačů – z Olomoucka, z Ostravska (v obou případech ve spolupráci s Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR) a ze zbývajících krajů.
V druhém cyklu, který stále probíhá, získávají účastníci praktické dovednosti z různých oborů. Během 216 vyučovacích hodin si osvojí potřebné znalosti z oblasti práva, sociálně patologických jevů (násilí na dětech a ženách, gamblerství, drogy, lichva), zaměstnaneckých projektů, spolupráce s policií, získají základy komunikačních dovedností, naučí se spolupracovat s médii a správně prezentovat výsledky své práce. Novinkou je propracovaný systém kasuistických seminářů, který kombinuje prvky individuálních konzultací případů z terénu, modelových situací, nácviku rolí a zároveň práci s fakty. Jde o úplně nový produkt tohoto vzdělávacího programu, který by autoři chtěli časem nabízet i dřívějším absolventům kurzů a dalším TSP na tzv. supervizích či kasuistických dvoudenních setkáních. Do druhého cyklu vzdělávacího programu nastupují účastníci s dobrou motivací, výběrem nejlepších absolventů prvního cyklu je úroveň vědomostí a zkušeností u všech kursistů srovnatelná, mají solidní základy, na kterých lze stavět – výuka jde mnohem snadněji a je přínosnější.
Úroveň vzdělávacího programu se rok od roku zvyšuje, vyšší jsou i nároky na znalosti a dovednosti absolventů kursu. Program tak významnou měrou přispívá k účinnější pomoci lidem, kteří se ocitli v sociálním vyloučení a pomoc zvenčí potřebují.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál