Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Afirmativní zákony usnadňují život menšinám v USA

Setkání zástupců romských komunit z Maďarska, Slovenska a ČR navštívil také zástupce amerického velvyslanectví v České republice Benn Raquell, který se zabývá lidskými právy. Využili jsme možnosti a položili mu několik otázek.

Co vás přivedlo na setkání organizace Partners Czech?
Přijel jsem na setkání do Brna, protože mně tato organizace pozvala. Jde o organizaci podporovanou Agenturou pro mezinárodní rozvoj, a tudíž i námi jako ambasádou, navíc uskutečňuje program romské integrace. Je to jeden z největších projektů, které jsme financovali: regionální program ve třech zemích. Ale samozřejmě to není jediný projekt, který jsme podpořili.

Na jaké jiné projekty jste ještě přispěli?
Za dva roky, co jsem v České republice, jsme financovali několik grantových menších projektů, které jsou v této chvíli u konce nebo se dokončují. Byly různého charakteru – například vydávání různých publikací, speciálně jsme se zaměřili na transfery lidí ze Slovenska do České republiky. Navíc ještě děláme roční přehledy o stavu lidských práv v ČR. To zahrnuje spoustu aktivit od obchodu s ženami přes domácí násilí apod. Hlavní část zabírá postoj české vlády a společnosti k menšinám. Je potřeba udělat spoustu práce a ne vždy je na to dostatek finančních prostředků. Nejedná se jen o peníze, ale také o přístup státu k zavádění nových zákonů nebo úpravu zákonů. které tu jsou. Podle mého to může být také efektivní nástroj k docílení některých cílů, které by zlepšily postavení menšin v ČR.

Jaké programy na zlepšení postavení minorit máte ve Spojených státech?
Máme programy, které běží od 60. let a velmi pomohly nebo zlepšily jejich pozici. Existují například afirmativní zákony, což jsou nařízení, podle kterých musí univerzita přijmout tolik menšinových studentů, kolik jich žije v dané oblasti – tzn. pokud je tam 10 procent indiánů, mělo by tam studovat 10 procent indiánských studentů. Nebo další příklad: pokud vláda vyhlašuje soutěž na zakázku, firmy, které se do ní přihlásí, musí dokázat, že vyhovují afirmativním zákonům, takže musí mít určité procento menšin. Netvrdíme, že známe odpovědi na všechny otázky, ale máme určité modely a příklady, které fungují, a ze kterých se můžeme poučit. Neznamená to, že model, který funguje u nás, by musel uspět tady. Amerika je země emigrantů, vy jste země s dlohou tradicí.

Pořádá americká ambasáda například výměnné studijní pobyty pro menšiny?
Ano, jsou programy, které podporují výměnu, do USA vozíme na různé stáže studenty, profesory atd. Nejde tedy jen o programy v oblasti lidských práv, ale o širokou výměnu informací.

Katka Danyiová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál