Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Snížení životního minima se musí kompenzovat

Předsednictvo PR ČR vyjadřuje velké znepokojení, že vláda na svém jednání 2. února vyslovila souhlas s budoucím snížením životního minima a změnou systému dávek.
Snaha vlády reformovat systém mandatorních výdajů v oblasti sociální péče je jistě potřebná, avšak vzhledem k tomu, že více než 80 procent práceschopných romských občanů je nezaměstnaných a jejich rodiny jsou závislé na sociální pomoci státu vyžaduje, aby se to zohlednilo ve všech souvislostech navrhovaných změn.

Od roku 1990 se příslušníci romské národnostní menšiny vyrovnávají s nesmírně složitými životními podmínkami, které bez pomoci stá-tu nejsou schopni vyřešit. Obrovská míra nezaměstnanosti v romské populaci je zdrojem chudoby, bídy a zaostalosti. Segregace, vytváření romských enkláv a ghett se stávají „oficiální politikou“ místních samospráv při řešení tzv. cikánské otázky.
Předsednictvo Parlamentu Romů zdůrazňuje, že současná ani předchozí vlády nevytvořily od roku 1990 na trhu práce podmínky, které by katastrofickou míru nezaměstnanosti práceschopných Romů snížily alespoň o několik procent. Stát svými zákony a dalšími opatřeními určuje podmínky, v nichž se odvíjí život občanů. Stát také nese odpovědnost za obsah zákonů, jejich vymahatelnost a realizaci. Romové jsou několikanásobně tvrdě postihováni za to, že se nemohou uplatnit na trhu práce, že nemají šanci zajistit si prostředky na plnění svých povinností. Vláda si je toho plně vědoma, a přesto přijala rozhodnutí, které všechny existující problémy Romů mnohonásobně prohloubí a navíc vytvoří problémy nové, které se velice negativně dotknou celé společnosti.
Předsednictvo Parlamentu Romů ČR varuje vládu před neuvážlivým postupem a rozhodováním a současně ji vyzývá, aby začala okamžitě řešit problém nezaměstnanosti Romů. V případě, že bude realizovat změny v oblasti sociální pomoci, nechť současně přijme taková opatření, která budou kompenzovat negativní dopady reformy na sociálně slabé skupiny občanů.

Milan Ščuka,
předseda PR ČR

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál