Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  3. ročník neoficiálního mistrovství republiky v malé kopané,

pořádaný občanským sdružením
Džas dureder dživipnaha
za podpory Města Broumov,

se bude konat 10. července 2005
v Broumově u Náchoda.

Motto: Sportem proti drogám!

Informace k turnaji lze získat na adrese
O. S. Džas dureder dživipnaha, Jiří Bartoš, Tyršova 73, 550 01 Broumov, nebo na telefonu 606 398 046.
Přihlášky zašlete písemně na výše uvedenou adresu,
případně v elektronické podobě na e-mail: andrs@broumov-mesto.cz.

Romské občanské sdružení Džas dureder dživipnaha (Jdeme dál životem) je registrováno na Ministerstvu vnitra ČR jako občanské sdružení od roku 2002. Činnost sdružení je založena na dobrovolné aktivitě členů bez nároku na jakékoli finanční ohodnocení.
Náplní činnosti sdružení jsou:
a mimoškolní volnočasové aktivity romských dětí;
a výchovné působení na romské děti a mládež v oblastech vzdělávání, prevence negativních sociálních jevů a kriminality;
a zájem a pomoc nejstarším romským občanům;
a veřejná činnost - zapojení Romů do činností samosprávy Města Broumov.
Jednou z hlavních náplní je sportovní činnost se zaměřením na fotbal. Členové sdružení jsou aktivními fotbalovými hráči, jejich družstvo mužů je registrováno u Českomoravského fotbalového svazu a účastní se soutěže okresní ligy. Fotbalové mužstvo dosahuje dobrých výsledků v rámci okresní soutěže a triumfovali dokonce na několika turnajích v kopané. V současné době již trénuje i juniorské družstvo, avšak na jeho registraci u ČMFS zatím bohužel schází prostředky. Ani to však neodrazuje od působení na mladé a trénování nových, často velmi nadějných fotbalistů. Činnost občanského sdružení kladně hodnotí a zároveň i podporuje Město Broumov, funguje také velmi dobrá spolupráce s TJ Slovan Broumov. Dosavadních úspěchů v činnosti občanského sdružení by však nebylo možné docílit bez pomoci dalších partnerů, dobrovolníků, samotných členů sdružení a samozřejmě sponzorů a dárců.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál