Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail



  Seminář o gender, feminismu a ženských právech

Už čtvrtým rokem bude pokračovat cyklus vzdělávacích seminářů nazvaný Ženská práva jsou lidská práva. Od března do května budou v Brně probíhat setkání zaměřená na získání základních informací a uceleného přehledu o ženských právech, feminismu a genderových studiích. K včasnému odeslání přihlášky vyzývá pořádající Nezávislé sociálně ekologické hnutí.

Přednášejícími budou odbornice a odborníci z různých oblastí – historičky, právničky, jazykovědkyně, zdravotnice, socioložky a sociologové, psycholožky a psychologové. „Ne všechny přednášející mají ve své náročné práci prostor a hlavně čas dělat takovéto veřejné přednášky častěji, a tak jsme moc rádi, že se nám podařilo domluvit se například s dr. Janou Valdrovou z Českých Budějovic, dále Hanou Maříkovou, Blankou Knotkovou, Janou Opočenskou z Prahy nebo Marií Haisovou z Agentury Gaia,“ říká koordinátorka projektu Kateřina Plesková.
Semináře představí zájemcům základní témata z oblasti genderu a feminismu. Kromě historie feministického hnutí se dozvědí o tradičních rolích i stereotypech, ženách a mužích v jazyce a médiích i o mýtu krásy. Dalšími tématy budou násilí páchané na ženách, mateřství a rodina či rovné příležitosti žen a mužů. Poslední seminář bude věnován současnosti feminismu, ženským právům v rozvojových zemích, feministické teologii, ženám a životnímu prostředí.
Semináře budou zajímavé nejen pro ty, kdo o zmíněných tématech zatím mnoho nevědí, ale i pro ty, kteří se o oblast gender zajímají už déle. „Nejdůležitější je asi obeznámení s tématem v celé jeho šíři a získání kontaktů na osoby a organizace, které se problematikou aktivně zabývají z různých hledisek,“ upřesňuje Kateřina Plesková. Podle statistik organizátorů sice stále zůstává na těchto seminářích převaha žen, přibývá ale také mužů.
Uzávěrka pro podání přihlášek je 6. března. „Všem proplácíme polovinu cestovného. Účast je podmíněna včasným doručením přihlášky a složením vratné zálohy 500 Kč na prvním semináři, záloha se vrací na konci cyklu v případě maximálně jedné absence,“ upozorňují organizátoři. Přihlášky organizátoři na vyžádání zašlou, případně jsou k dispozici s dalšími informacemi na adrese http://zenskaprava.ecn.cz.

Jana Sobotková
www.ecn.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledávání



Radioľurnál

Radioľurnál