Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Chce pomáhat všem, kteří to potřebují

Romana Bagárová (20) studuje obor Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vyrůstala v malé vesničce u Brna, kde chodila do základní školy, pak se přihlásila na střední školu sociální péče, obor pečovatelství. Její představa byla jasná: pomáhat lidem, být sociálním pedagogem.

Setkala ses někdy s projevy rasismu?
Osobně ještě nikdy a jsem moc ráda.

Proč ses rozhodla přihlásit se na vysokou školu? Kolik lidí ve vaší rodině má střední nebo vysokou školu?
Jsem z pěti dětí, na vysoké škole studuji jediná z celé rodiny. Sestra má rodinnou školu, bratr obchodní akademii. Naši s mým vysokoškolským studiem souhlasili, ale teď řešíme finanční situaci. Jsem v denním studiu, a to je těžké, co se týče peněz.

Dodržují se u vás tradice? Mluvíte například romsky?
Tradice se nedodržují. Rodiče mezi sebou mluví romsky, ale s námi – dětmi – nemluví. Jen když se zeptám, jak se to nebo ono romsky řekne, nebo když chci, aby na mě tak mluvili, tak mluví. Já sama romsky umím velmi málo. Moji rodiče se s Romy nestýkají a mám pocit, že romství jsem v naší rodině probudila tak trochu až já sama. Poslední dobou se totiž s Romy stýkám častěji než dřív.

Kolik je s tebou v oboru Romů?
Čtyři. Myslím si, že je to k této době přiměřené, že to postačuje.

Každá národnostní menšina má právo na vzdělávání ve vlastním jazyce. Jak se díváš na možnost vzdělávání v romštině?
Ještě jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Každý, kdo žije v tomto státě, musí umět i česky. Stejně jako když přijedou cizinci z Anglie, musí se naučit česky. Jinak ovšem toto právo volby hodnotím kladně. Ale základní školy by měly vyučovat v češtině, aby se děti dobře integrovaly do společnosti.

Studuješ sociální pedagogiku, tedy obor, který se zabývá také Romy. Jak vnímáš postoj tvých profesorů k romské komunitě?
Jsem v prvním ročníku a tak profesory ještě neznám natolik, abych to posoudila. Záleží na každém pedagogovi, je to individuální. Ale hodně nám pomáhá například Ema Štěpařová. Zatím nejtěžší pro mě bylo pochopit informační systém na internetu a napsat seminární práci o výchově.

Co bys chtěla dělat po studiu? Máš už plány do budoucna?
Chtěla bych založit vlastní organizaci, která se bude doopravdy věnovat mladým lidem, tedy Romům. Pro dobrou integraci bych tam měla ráda i Neromy. Žákům 8. a 9. tříd se budu snažit ukázat možnosti a dát jim takové informace, aby si zvolili tu pravou školu. Také pro ně budu dělat různé sebepoznávací kurzy atd.

Kdybys měla kouzelnou hůlku, která by ti splnila tři přání, jaká by byla?
Tak za prvé, aby si každý na světě mohl přát věci, které pomohou více lidem a nikomu neuškodí. Taky si přeji, abych dostudovala a mohla se dívat na lidi tak, že všichni jsou dobří. A určitě si přeji zdraví.

Tereza Mertová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál