Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vyjádření Gabriely Hrabaňové

Po zveřejnění článku předsedy občanského sdružení Dženo, pana Ivana Veselého, Krach medializace romské dekády ze dne 18. 2. považuji za nutné podat své vlastní vyjádření k problému medializace romské dekády.
Ani v této chvíli se nehodlám snižovat na úroveň pana Veselého a polemizovat o opravdových důvodech, které ho vedou ke kritice mojí osoby a práce celého sdružení Athinganoi, chci však veřejnosti podat úplné a pravdivé informace vztahující se k okolnostem, které vedly k posunu vydání časopisu o Dekádě.

Medializace Dekády byla v českých médiích téměř nulová. Občanské sdružení Athinganoi proto přišlo s návrhem na vydání bulletinu, který by byl dobrým nástrojem k informování široké romské i neromské veřejnosti. V původním záměru mělo být Dženo spolupracující organizací. O. s. Athinganoi není zaměřeno na práci s médii a vydání časopisu záviselo na spolupráci s organizací, která má potřebné knowhow. Dženo mělo poskytnout zázemí a redaktory, ukázalo se ale, že nedisponuje dostatečným počtem profesionálů, kteří se měli na přípravě podílet.
Vzhledem k těmto skutečnostem, jsme byli nuceni oslovit novináře a odborníky z jiných romských i neromských periodik. Tito bohužel vyjádřili nechuť spolupracovat na projektu pod hlavičkou Amaro Gendalos, ať už z jakýchkoliv důvodů.
Protože jsme chtěli i nadále dekádu medializovat a Ivan Veselý nechtěl spolupracovat na projektu pod jiným názvem, rozhodlo se o. s. Athinganoi od spolupráce odstoupit. Tato skutečnost byla oficiálně oznámena všem zúčastněným stranám a odsouhlasena donory, především Správní radou Open Society Fund Praha, jejímž členem je i Ivan Veselý.
Vydání časopisu bylo oproti původnímu harmonogramu zpožděno díky politické situaci (jmenovaní vládního zmocněnce pro lidská práva dne 3. 11. 2004) a nejasnému přístupu České republiky k Dekádě romské inkluze. Vzhledem k tomu, že úloha připraveného bulletinu má být především informační, logicky z toho vychází, že v této situaci nemohl být vydán. Teprve dne 26. ledna vláda České republiky definitivně schválila naši účast v této mezinárodní iniciativě.
Athinganoi průběžně na vydání pracovalo a angažovalo novináře. Po konzultaci s donory bylo rozhodnuto vydat časopis v době oficiálního národního zahájení Dekády jako součást její propagace. Časopis má podat informace o všech prioritách zahrnutých v iniciativě a přiblížit situaci o procesu Dekády v zahraničí, který by mohl nasměrovat k další práci neziskového sektoru a zvýšit chuť do zapojení u samotných Romů.
Národní zahájení se plánuje na duben tohoto roku a k tomuto datu je také připraveno vydání časopisu. O. s. Athinganoi z vlastní iniciativy připravilo doplňující aktivity jako například tiskovou konferenci a umístění reklamních bannerů na internetu. Zdůrazňuji, že tyto aktivity nejsou součástí projektu a nejsou donorem financovány.
Absenci jakýchkoli informací o Dekádě v romské komunitě, rovněž z důvodu nezájmu českých médií, se Athinganoi snažilo nahradit ve všech svých projektech realizovaných v roce 2004. V rámci projektů jsme navštěvovali kraje celé ČR a osobně předávali informace o iniciativě romské dekády malým romským sdružením, krajským romským koordinátorům apod.
O Dekádě jsme se vždy zmiňovali jako o velké příležitosti pro Romy i v rámci projektů, které byly primárně zaměřeny na jiná témata. Celkově tak bylo osloveno několik stovek pracovníků romských organizací, státních zaměstnanců, studentů a mnohých jiných. Šlo o účastníky projektů Kampaň genderové rovnosti (Praha, Chomutov, Pardubice, Olomouc), Letní škola (účastníci z celé ČR), v rámci Romského desegregačního projektu účastníky kulatých stolů v sedmi krajích ČR, mluvili jsme na toto téma také při zakládání Parlamentu Romů v ČR, v rámci seminářů Khamoro, v projektu Romský mentor atd.
Úředními jazyky pro komunikaci v dekádě jsou anglický a maďarský jazyk. U příležitosti konání konference Romové v rozšiřující se Evropě (červen 2003) jsem byla ostatními členy delegace požádána (včetně Ivana Veselého), abych v angličtině reprezentovala názory a myšlenky zúčastněných zástupců na tomto mezinárodním fóru. Stalo se tak pouze díky mým jazykovým schopnostem, ačkoli nemám v delegaci žádné zvláštní postavení.
Na místě je otázka: Jaké jiné aktivity pro zviditelnění iniciativy Dekády romské inkluze byly podniknuty ostatními devíti členy delegace, mezi nimiž je i Ivan Veselý?
S lítostí musím napsat, že za krachem medializace dekády nestojí selhání jednoho konkrétního člověka nebo sdružení, ale neschopnost všech zúčastněných stran komunikovat o problémech, nalézat kompromisy a stavět zájmy celé romské komunity nad zájmy osobní.

Bc. Gabriela Hrabalová,
ředitelka o. s. Athinganoi
(od 4. 2. 2005)

Článek Gabriely Hrabaňové zveřejňujeme jako reakci na kritiku Ivana Veselého. Redakce Romano hangos v tomto směru chce zůstat nestranná, čtenář si jistě udělá svůj závěr. V rámci medializace dekády však naše redakce oslovena nebyla, žádné příspěvky ji doručeny nebyly, pokud Romano hangos něco zveřejnila, bylo to jen v rámci její vlastní iniciativy.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál