Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Mezinárodní den pro odstranění rasismu

Praha/Brno (jk) – V pondělí 21. března se v ČR poprvé slavil Mezinárodní den pro odstranění rasismu. Zorganizovalo jej Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s koalicí občanských sdružení věnujících se problematice rasové diskriminace (Liga lidských práv, Romea, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Slovo 21, Tolerance a občanská společnost, Nesehnutí, Poradna pro uprchlíky, Nový Prostor, Amnesty International, Romské komunitní centrum, Step by step, IQ Roma servis).

Cílem společného projektu Oranžová stužka bylo nabídnout veřejnosti co největší množství informací o předcházení rasové diskriminaci, xenofobii a nesnášenlivosti. V ulicích Prahy, Brna, Ústí nad Labem, Olomouce a Liberce nabízeli dobrovolníci u informačních stánků náhodným kolemjdoucím oranžové stužky – symbol boje proti rasismu.
V Brně byla akce 21. března zaměřena zejména na uprchlíky, kteří se stávají často objekty rasistických a xenofobních předsudků. Od 10 do 17 hodin byl pro veřejnost k dispozici informační stánek NESEHNUTÍ s množstvím materiálů o lidských právech a toleranci. Ve 14 hodin tam byla zahájena hlavní část akce – výstava Uprchlíci u nás. V 15.30 hod. již tuto iniciativu podpořila více než tisícovka Brňanů. Pomocí fotografií a textů představila výstava země, odkud přichází nejvíce uprchlíků, doplnily ji kresby a malby dětí z uprchlických táborů v České republice. Zájemci navíc mohli ochutnat typické sladkosti z čečenské kuchyně – medovník a koláč, které upekly ženy z tábora v Zastávce u Brna.
Zajímavou část brněnského Dne proti rasismu uspořádala organizace IQ Roma servis. Její členové obcházeli magistrát i úřady městských částí a nabízeli symbolické oranžové stužky jejich představitelům i ostatním úředníkům. „Chtěli jsme tak podpořit hodnotu lidské sounáležitosti, respekt a toleranci mezi jednotlivci i mezi skupinami různých národností, kultur, vyznání atd.,“ řekl za organizaci Martin Giňa. Činnost neziskové organizace IQ Roma servis se zaměřuje na vytváření podmínek a příležitostí ke zvyšování a prosazování sociálního, ekonomického, kulturního, občanského, vzdělanostního a pracovního potenciálu Romů a sociálně slabých obyvatel.
Záštitu nad akcí převzal zmocněnec vlády ČR pro lidská práva Svatopluk Karásek a Český helsinský výbor. Podpořili ji i někteří poslanci a senátoři, například Táňa Fišerová a Martin Mejstřík.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál