Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Soužití karvinského gymnázia s okolím nelze redukovat pouze na otázku soužití s Romy

Gymnázium v Karviné je výjimečná střední škola v mnoha ohledech – ať už vzhledem k výsledkům studentů při přijímacích řízeních na vysoké a vyšší odborné školy či úspěchům na soutěžích pořádaných ministerstvem školství. Může se však také pochlubit vcelku nezvyklou polohou – stojí totiž na okraji městské čtvrti, jehož obyvatelstvo tvoří z velké části Romové. Na to, jak vypadá soužití elitní školy s tímto prostředím, jsme se zeptali ředitele gymnázia RNDr. Bohumila Vévody.

školním roce 1975/1976 do jejího současného působiště?
Já jsem v té době v Karviné ani v okrese Karviná nebydlel. Nedokážu tedy identifikovat, kdo o stěhování rozhodl a dneska už je těžké toto rozhodnutí dohledávat. Mohl to být městský národní výbor, okresní výbor strany, krajský národní výbor. Těžko říci.

Jak sousedství školy a romské kolonie hodnotí studenti gymnázia a jejich rodiče a zaměstnanci gymnázia? Jak toto sousedství hodnotíte vy?
Líbí se nám, že máme pěkný areál a že jsme v místě dopravně dostupném. Na okolí školy jsme si zvykli. Já osobně si myslím, že sousedství školy a převážně romské části čtvrti není příliš podnětné. Vznikají tady určitá rizika: naši studenti byli třeba napadáni mladistvými z této části čtvrti a museli jsme to řešit pomocí městské policie.

Můžete tato napadení nějak rozvést?
Počátkem roku 2003 došlo dvakrát k napadení žáků nižšího gymnázia, když se po skončení odpolední výuky vraceli domů. Je ovšem nutno poznamenat, že nedokážu říct, jestli v té skupince útočníků byli Romové nebo Neromové. Bylo by tedy nespravedlivé tento útok hodnotit jako akci romské menšiny. Aby se to neopakovalo, požádali jsme městskou policii, aby v době, kdy končí výuka, u školy umístila hlídku.

Co považujete za největší problém v soužití školy a Romů v jejím sousedství?
Myslím si, že je to zcela normální situace, která vzniká kdekoliv, neviděl bych to jako nějaký zásadní problém.

Hraje podle vás poloha školy roli při rozhodování žáků, na které gymnázium si podají přihlášku? V okolí je několik gymnázií, nepreferují je kvůli lepšímu umístění?
Myslím si, že ne. Možná by to hrálo roli, kdyby bylo gymnázium umístěno uprostřed této části čtvrti.

Snažíte se jako škola vejít v kontakt s Romy například pořádáním besed Romů se studenty, výstav s romskou tematikou?
Nemáme prakticky žádné vzájemné kontakty. Je pravda, že z této čtvrti máme minimum žáků, téměř žádné. Chci ovšem podotknout, že soužití gymnázia s okolím nelze redukovat pouze na soužití s Romy. Jde spíše o celkové složení obyvatelstva této části čtvrti. Je tady totiž zastoupeno velké procento lidí, kteří mají jen základní nebo žádné vzdělání a jsou nezaměstnaní.

Setkal jste se za dobu svého působení na gymnáziu s romským studentem? Nebo dovedete si to představit?
Měli jsme tady studenty, o kterých jsme se domnívali, že jsou romského původu. Takové údaje nesmíme zjišťovat. Nabídli jsme jim mezi čtyřma očima využití programů pro podporu romských studentů. A samozřejmě jim slíbili, že pokud se k romskému etniku přihlásí, nebude to nikde zveřejněno. Odpověděli, že s romským etnikem nechtějí být spojováni. Proč se tak ovšem zachovali, by byla jen spekulace. Zájem Romů o gymnázium je minimální. Pro upřesnění: studovalo u nás několik zahraničních studentů – Italové, Rusové, Poláci. Neviděl bych tedy problém v etnických parametrech, ale spíše v rozsahu učiva.

Byl někdy zaměstnancem gymnázia Rom? Usilovali jste někdy o získání romského pedagoga?
Při výběru pracovníků neuplatňujeme žádná diskriminační pravidla, která by říkala toho chceme a toho nechceme. Pokud potřebujeme obsadit pracovní místo, vezmeme toho, kdo je odborně nejvhodnější. Domnívám se, že romských učitelů, kteří by mohli učit na gymnáziu v České republice, bude málo. A nepedagogických pracovníků máme minimum.

Mají Romové zájem o využívání vašich sportovišť, například volejbalového hřiště nebo dalších prostor? Mají zájem o kurzy v rámci školicího střediska při gymnáziu?
Zájem by byl pouze v případě, že by to bylo zdarma.

Myslíte si, že má toto sousedství nějaký přínos? Jak se o něj podle vás obě strany snaží?
Jediný kontakt s romskou komunitou máme v době voleb, kdy jsou ve škole umístěny volební místnosti a Romové jsou členy volebních komisí. Jinak k nám do školy vlastně nepřijdou, takže kontakt je nulový.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál