Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Program vyhlášen

Dnem 1. dubna byl konečně vyhlášen program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování důsledků pro rok 2005 pro nevládní organizace.

Program je vyhlášen pro dva subprogramy a sice pro organizace působící lokálně s hranicí 750 000 Kč pro jeden projekt a pro organizace působící regionálně s minimální hranicí od tří milionů Kč. Termín pro podání do 2. května. Úspěšní žadatelé mohou čerpat z rozpočtu dnem 1. března. Vyhlašuje Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí.
Více na www.vlada.cz.
(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál